Toimihenkilöt

Fuksitoimikunta

Leevi Hormaluoma
Leevi Hormaluoma
Fuksikapteeni
IIIIISOpomo
Tuomas Nykänen
Tuomas Nykänen
Fuksikapteeni
Anthony Reineck
Anthony Reineck
Master's and International Student Captain (MISC)
Maria Saranpää
Maria Saranpää
ISOpomo
Beatriz Glaser
Beatriz Glaser
DSDeputy
Mimi Määttä
Mimi Määttä
Tosi-ISO
Tiitus Mustajoki
Tiitus Mustajoki
Tosi-ISO
Pessi Lyytikäinen
Pessi Lyytikäinen
Tosi-ISO
Himo-ISO
Mikko Vanhanen
Mikko Vanhanen
Tosi-ISO
Sophia Lee
Sophia Lee
Tosi-ISO
Arttu Pahta
Arttu Pahta
SuurFuksikapteeni
Joonas Törmälä
Joonas Törmälä
SuurFuksikapteeni
Oskari Helosuo
Oskari Helosuo
Senior Executive Master's and International Student Captain (SEMISC)
Lotta Makkonen
Lotta Makkonen
Himo-ISO
Katarina Pichna
Katarina Pichna
Himo-ISO
Erkka Multanen
Erkka Multanen
Himo-ISO

Opintotoimikunta

Maria Salmensaari
Maria Salmensaari
Opintomestari
Emil Huttunen
Emil Huttunen
Hallopedi
Panu Tamminen
Panu Tamminen
Hallopedi
Elias Haarnoja
Elias Haarnoja
Hallopedi
Akseli Konttas
Akseli Konttas
Hallopedi
Arttu Pahta
Arttu Pahta
Hallopedi
Joonas Törmälä
Joonas Törmälä
Hallopedi
Mikaela Rautavirta
Mikaela Rautavirta
Absintti
Miikka Joutsela
Miikka Joutsela
Absintti
Apollo Ailus
Apollo Ailus
Absintti
Hallopedi
Iida Jauhola
Iida Jauhola
Automaatti
Onni Bernström
Onni Bernström
Informaatti
Hajiba Legrara
Hajiba Legrara
DSDeetti
Meri Hiipakka
Meri Hiipakka
Maisteri-informaatti
Tapani Pärssinen
Tapani Pärssinen
Maisteri-automaatti
Pinja Mäkeläinen
Pinja Mäkeläinen
Opintowanhus

Kulttuuritoimikunta

Lotta Makkonen
Lotta Makkonen
Kulttuurimestari
Jaakko Heikkinen
Jaakko Heikkinen
Kultsi
Ariana Marta
Ariana Marta
Kultsi
Kiira Metsoila
Kiira Metsoila
Kultsi
Antti Tiusanen
Antti Tiusanen
Kultsi
Aleksanteri Pitkenin
Aleksanteri Pitkenin
Kultsi
Joonas Törmälä
Joonas Törmälä
Kultsi
Pinja Mäkeläinen
Pinja Mäkeläinen
Kultsi
Elias Haarnoja
Elias Haarnoja
Kultsi
Mohammad Shahidul
Mohammad Shahidul
Kultsi
Paavo Nissinen
Paavo Nissinen
Kultsi
Nia Lehtonen
Nia Lehtonen
Kultsi
Laura Häkkinen
Laura Häkkinen
Kultsi
Roope Järvinen
Roope Järvinen
Wappuministeri
Ville Hakoniemi
Ville Hakoniemi
Wappuministeri
Mikko Hokkanen
Mikko Hokkanen
Jäykkäranne

Liikuntatoimikunta

Elias Haarnoja
Elias Haarnoja
Liikuntavastaava
Mohammad Shahidul
Mohammad Shahidul
Liikkuja
Akseli Leino
Akseli Leino
Liikkuja
Meri Hildén
Meri Hildén
Liikkuja
Aleksi Palomäki
Aleksi Palomäki
Liikkuja
Iida Jauhola
Iida Jauhola
Liikkuja
Jenny Ruokolainen
Jenny Ruokolainen
Liikkuja
Meri Hiipakka
Meri Hiipakka
Liikkuja
Miikka Joutsela
Miikka Joutsela
Liikkuja
Joonas Törmälä
Joonas Törmälä
Liikkuja

Huvitoimikunta

Elina Leiniö
Elina Leiniö
Emäntä
Emilia Kuisma
Emilia Kuisma
Isäntä
Onni Bernström
Onni Bernström
MinIEns
Laura Häkkinen
Laura Häkkinen
MinIEns
Iida Jauhola
Iida Jauhola
MinIEns
Emilia Junnonen
Emilia Junnonen
MinIEns
Eeva Järvenpää
Eeva Järvenpää
MinIEns
Leena Jääskeläinen
Leena Jääskeläinen
MinIEns
Viivi-Maari Kallinen
Viivi-Maari Kallinen
MinIEns
Janina Kemppainen
Janina Kemppainen
MinIEns
Leila Lavonen
Leila Lavonen
MinIEns
Nia Lehtonen
Nia Lehtonen
MinIEns
Pessi Lyytikäinen
Pessi Lyytikäinen
MinIEns
Ariana Marta
Ariana Marta
MinIEns
Erkka Multanen
Erkka Multanen
MinIEns
Pinja Mäkeläinen
Pinja Mäkeläinen
MinIEns
Paavo Nissinen
Paavo Nissinen
MinIEns
Arttu Pahta
Arttu Pahta
MinIEns
Tõnis Pärtel
Tõnis Pärtel
MinIEns
Aleksanteri Pitkenin
Aleksanteri Pitkenin
MinIEns
Antti Tiusanen
Antti Tiusanen
MinIEns
Annina Toimela
Annina Toimela
MinIEns
Mikko Vanhanen
Mikko Vanhanen
MinIEns

Lukkaritoimikunta

Kalle Rantala
Kalle Rantala
Lukkarimestari
Erkka Multanen
Erkka Multanen
Lukkari
Tiitus Mustajoki
Tiitus Mustajoki
Lukkari
Aaro Saastamoinen
Aaro Saastamoinen
Lukkari
Henrik Starck
Henrik Starck
Lukkari
Tõnis Pärtel
Tõnis Pärtel
Lukkari
Ariana Marta
Ariana Marta
Lukkari
Marcell Berta
Marcell Berta
Lukkari
Juho Komulainen
Juho Komulainen
Lukkari
Verneri Hakkarainen
Verneri Hakkarainen
Lukkari
Roope Järvinen
Roope Järvinen
Lukkari
Jenna Kerkkänen
Jenna Kerkkänen
Lukkari
Patrick Linnanen
Patrick Linnanen
Lukkari
Ville Hakoniemi
Ville Hakoniemi
Lukkari
Apollo Ailus
Apollo Ailus
Lukkari
Fernanda Jokinen
Fernanda Jokinen
Lukkari

ASkitoimikunta

Meri Hildén
Meri Hildén
ASkimestari
Veera Ihalainen
Veera Ihalainen
ASkivahti
Lotta Makkonen
Lotta Makkonen
ASkivahti
Joonas Törmälä
Joonas Törmälä
ASkivahti
Elina Leiniö
Elina Leiniö
ASkivahti
Emil Lintunen
Emil Lintunen
ASkivahti
Juho Kerminen
Juho Kerminen
ASkivahti
Jimi Oksman
Jimi Oksman
ASkivahti
Pinja Mäkeläinen
Pinja Mäkeläinen
ASkivahti
Meri Hiipakka
Meri Hiipakka
ASkivahti
Zhibin Yan
Zhibin Yan
ASkivahti
Janina Kemppainen
Janina Kemppainen
ASkivahti
Eeva Järvenpää
Eeva Järvenpää
ASkivahti
Elias Haarnoja
Elias Haarnoja
ASkivahti
Kiira Metsoila
Kiira Metsoila
Vakooja

Yrityssuhdetoimikunta

Lucas Käldström
Lucas Käldström
Yrityssuhdevastaava
Susanna Vilkka
Susanna Vilkka
Varayrityssuhdevastaava
Beatriz Glaser
Beatriz Glaser
Account Manager
Hajiba Legrara
Hajiba Legrara
Account Manager
Samuel Mikkola
Samuel Mikkola
Account Manager
Noora Virtanen
Noora Virtanen
Account Manager
Viljami Pirttijärvi
Viljami Pirttijärvi
Account Manager
Mikaela Rautavirta
Mikaela Rautavirta
Account Manager
Santeri Hildén
Santeri Hildén
Account Manager
Lauri Rasinen
Lauri Rasinen
Account Manager
Nia Lehtonen
Nia Lehtonen
AS25-vastaava
Aino Valkama
Aino Valkama
AS Puheenjohtaja
Linda Åström
Linda Åström
AS Rahastonhoitaja
Roope Järvinen
Roope Järvinen
Vanha yrityssuhdevastaava
Pinja Mäkeläinen
Pinja Mäkeläinen
TEKSAS yhdyshenkilö

Taloustoimikunta

Linda Åström
Linda Åström
Rahastonhoitaja
Susanna Vilkka
Susanna Vilkka
RahASsistentti
David Rombach
David Rombach
Kolikonkiertäjä
Tõnis Pärtel
Tõnis Pärtel
Kolikonkiertäjä
Kabir Bissessar
Kabir Bissessar
Kolikonkiertäjä
Jaakko Aalto
Jaakko Aalto
Kolikonkiertäjä
Nia Lehtonen
Nia Lehtonen
Kolikonkiertäjä
Erkka Multanen
Erkka Multanen
Kolikonkiertäjä
Rafael Majaharju
Rafael Majaharju
Sijoitusvastaava
Lucas Käldström
Lucas Käldström
Vanha rahastonhoitaja

Mediatoimikunta

Elias Erke
Elias Erke
Viestintämestari
Jimi Oksman
Jimi Oksman
Dokumentoija
Elias Haarnoja
Elias Haarnoja
Dokumentoija
Leevi Hormaluoma
Leevi Hormaluoma
Dokumentoija
Aino Valkama
Aino Valkama
Dokumentoija
Akseli Hilander
Akseli Hilander
Dokumentoija
Amanda Huttunen
Amanda Huttunen
Dokumentoija
Rika Lintunen
Rika Lintunen
Dokumentoija
Mikko Vanhanen
Mikko Vanhanen
Dokumentoija
Leena Jääskeläinen
Leena Jääskeläinen
Graafikko
Meri Hildén
Meri Hildén
Graafikko
Viivi-Maari Kallinen
Viivi-Maari Kallinen
Graafikko
Lotta Makkonen
Lotta Makkonen
Kääntäjä/Oikolukija
Helmi Takala
Helmi Takala
Kääntäjä/Oikolukija
Sophia Lee
Sophia Lee
Somettaja

Säätötoimikunta

Kasperi Kaivola
Kasperi Kaivola
Säätömestari
Henrik Turtinen
Henrik Turtinen
Säätömestari
Akseli Leino
Akseli Leino
Säätökisälli
Niilo Saharinen
Niilo Saharinen
Säätökisälli
Otso Luukkanen
Otso Luukkanen
Säätökisälli
Juho Kerminen
Juho Kerminen
Säätökisälli
Rika Lintunen
Rika Lintunen
Säätökisälli
Sakari Ropponen
Sakari Ropponen
Säätökisälli
Pinja Mäkeläinen
Pinja Mäkeläinen
Säätökisälli
Jyri Kolu
Jyri Kolu
Säätökisälli
Emil Lintunen
Emil Lintunen
Säätökisälli
Leo Suojärvi
Leo Suojärvi
Säätökisälli
Miska Mynttinen
Miska Mynttinen
Säätökisälli
Severi Casserly
Severi Casserly
Säätökisälli
Zhibin Yan
Zhibin Yan
Säätökisälli
Elias Mäntykoski
Elias Mäntykoski
Säätökisälli

Stimulaatio-toimikunta

Meri Hiipakka
Meri Hiipakka
Stimulantti
Meri Hildén
Meri Hildén
Stimulantti
Rosa Phan
Rosa Phan
Depressantti
Sannina Honkaharju
Sannina Honkaharju
Depressantti
Kalle Rantala
Kalle Rantala
Depressantti
Arttu Pahta
Arttu Pahta
Depressantti
Kasperi Kaivola
Kasperi Kaivola
Depressantti
Lotta Makkonen
Lotta Makkonen
Depressantti
Pinja Mäkeläinen
Pinja Mäkeläinen
Depressantti
Laura Häkkinen
Laura Häkkinen
Depressantti

AS25-toimikunta

Kiira Metsoila
Kiira Metsoila
Kvartaalimestari
Lotta Makkonen
Lotta Makkonen
Tapahtumavastaava
Kalle Rantala
Kalle Rantala
Tapahtumavastaava
Laura Häkkinen
Laura Häkkinen
Tapahtumavastaava
Jaakko Heikkinen
Jaakko Heikkinen
Tapahtumavastaava
Tiitus Mustajoki
Tiitus Mustajoki
Tapahtumavastaava
Veera Ihalainen
Veera Ihalainen
Markkinointivastaava
Sannina Honkaharju
Sannina Honkaharju
Markkinointivastaava
Arttu Pahta
Arttu Pahta
Markkinointivastaava
Meri Hildén
Meri Hildén
Stimuvastaava
Meri Hiipakka
Meri Hiipakka
Stimuvastaava
Rosa Phan
Rosa Phan
Dokumentointivastaava
Kasperi Kaivola
Kasperi Kaivola
Dokumentointivastaava
Nia Lehtonen
Nia Lehtonen
Sponsorivastaava
Juha Lehto
Juha Lehto
Web-vastaava

Retkitoimikunta

Rami Ghoniem
Rami Ghoniem
Retkimestari
Niilo Heinonen
Niilo Heinonen
Retkimestari
Iivo Angerpuro
Iivo Angerpuro
Retkisälli
Joonatan Tammisto
Joonatan Tammisto
Retkisälli
Akseli Konttas
Akseli Konttas
Retkisälli
Lucas Käldström
Lucas Käldström
Retkisälli
Dovlat Ibragimow
Dovlat Ibragimow
Retkisälli
Ariana Marta
Ariana Marta
Retkisälli
David Rombach
David Rombach
Retkisälli
Okko Siipola
Okko Siipola
Retkisälli
Veli-Matti Järn
Veli-Matti Järn
Retkisälli

Kultainen Toimitus

Jyri Kolu
Jyri Kolu
Kultainen Päätoimittaja
Kiira Metsoila
Kiira Metsoila
Kultainen Toimittaja
Roope Järvinen
Roope Järvinen
Kultainen Toimittaja
Ville Lähteenkorva
Ville Lähteenkorva
Kultainen Toimittaja
Roope Pääkkönen
Roope Pääkkönen
Kultainen Toimittaja
Arttu Rintala
Arttu Rintala
Kultainen Toimittaja
Sakari Ropponen
Sakari Ropponen
Kultainen Toimittaja

Bränditoimikunta

Meri Hiipakka
Meri Hiipakka
Brändivastaava
Meri Hildén
Meri Hildén
Brändääjä
Joonas Törmälä
Joonas Törmälä
Brändääjä
Elias Erke
Elias Erke
Brändääjä
Aino Valkama
Aino Valkama
Brändääjä
Jyri Kolu
Jyri Kolu
Brändääjä
Kiira Metsoila
Kiira Metsoila
Brändääjä
Jimi Oksman
Jimi Oksman
Brändääjä
Arttu Pahta
Arttu Pahta
Brändääjä
Emil Huttunen
Emil Huttunen
Brändääjä
Niina Tapanainen
Niina Tapanainen
Brändääjä
Lotta Makkonen
Lotta Makkonen
Brändääjä
Tiitus Mustajoki
Tiitus Mustajoki
Brändääjä
Leevi Hormaluoma
Leevi Hormaluoma
Brändääjä

Stigutoimikunta

Aaro Saastamoinen
Aaro Saastamoinen
Stigulantti
Okko Siipola
Okko Siipola
Stigulantti
Alex Korpela
Alex Korpela
Stikkerisälli
Eetu Kurkinen
Eetu Kurkinen
Stikkerisälli
Eeva Järvenpää
Eeva Järvenpää
Stikkerisälli
Elias Mäntykoski
Elias Mäntykoski
Stikkerisälli
Erkka Multanen
Erkka Multanen
Stikkerisälli
Henrik Turtinen
Henrik Turtinen
Stikkerisälli
Janina Kemppainen
Janina Kemppainen
Stikkerisälli
Joonatan Tammisto
Joonatan Tammisto
Stikkerisälli
Kasperi Kaivola
Kasperi Kaivola
Stikkerisälli
Leena Jääskeläinen
Leena Jääskeläinen
Stikkerisälli
Mika Viirret
Mika Viirret
Stikkerisälli
Mikko Vanhanen
Mikko Vanhanen
Stikkerisälli
Petteri Lahkela
Petteri Lahkela
Stikkerisälli
Roope Järvinen
Roope Järvinen
Stikkerisälli
Tõnis Pärtel
Tõnis Pärtel
Stikkerisälli
Tuomas Luotamo
Tuomas Luotamo
Stikkerisälli
Tuomas Nykänen
Tuomas Nykänen
Stikkerisälli
Ville Hakoniemi
Ville Hakoniemi
Stikkerisälli
Ville Lähteenkorva
Ville Lähteenkorva
Stikkerisälli
Panu Tamminen
Panu Tamminen
Stikkerisälli
Lassi Ihalainen
Lassi Ihalainen
Stikkerisälli
Arttu Pahta
Arttu Pahta
Stikkerisälli

International Committee

Anthony Reineck
Anthony Reineck
Master's and International Student Captain (MISC)
Beatriz Glaser
Beatriz Glaser
DSDeputy
Mimi Määttä
Mimi Määttä
International Committee Member
Amr Abass
Amr Abass
International Committee Member
Lucas Käldström
Lucas Käldström
International Committee Member
Oskari Helosuo
Oskari Helosuo
International Committee Member
Mohammad Shahidul
Mohammad Shahidul
International Committee Member
Kabir Bissessar
Kabir Bissessar
International Committee Member
Sylvia Cressman
Sylvia Cressman
International Committee Member

N-toimikunta

Sakari Ropponen
Sakari Ropponen
Seniilisihteeri
Veeti Kahilainen
Veeti Kahilainen
Seniilisihteeri
Alex Korpela
Alex Korpela
1 (yksi)
Santeri Sipilä
Santeri Sipilä
1 (yksi)
Tiia-Maria Hyvönen
Tiia-Maria Hyvönen
1 (yksi)
Akseli Konttas
Akseli Konttas
1 (yksi)
Henri Toivola
Henri Toivola
1 (yksi)
Emil Huttunen
Emil Huttunen
1 (yksi)
Leo Talsta
Leo Talsta
1 (yksi)
Arttu Rintala
Arttu Rintala
1 (yksi)
Aku Heinonen
Aku Heinonen
1 (yksi)
Meri Hiipakka
Meri Hiipakka
Wanhainhoitaja
Meri Hildén
Meri Hildén
Wanhainhoitaja
Joonas Törmälä
Joonas Törmälä
Wanhainhoitaja

Toimikuntien ulkopuolelta

Helena Kaisanlahti
Helena Kaisanlahti
Toiminnantarkastaja
Akseli Konttas
Akseli Konttas
Toiminnantarkastaja
Juuso Määttä
Juuso Määttä
Varatoiminnantarkastaja
Sakari Ropponen
Sakari Ropponen
Varatoiminnantarkastaja
Ville Kyrki
Ville Kyrki
Oltermanni