Automaatio- ja systeemitekniikan kilta

Mikä AS?

AS on opiskelijajärjestö, joka yhdistää Aalto-yliopiston opiskelijoita monelta eri alalta. Kiltaamme kuuluu Automaation ja robotiikan, Informaatioteknologian ja Digital Systems and Designin sekä niitä lähellä olevien tutkinto-ohjelmien opiskelijoita. Kilta järjestää jäsenilleen vapaa-ajan toimintaa, valvoo heidän etuaan opintoihin liittyvissä asioissa ja ylläpitää suhteita alan yrityksiin.

Instagram