Hallitus

Koko hallituksen tavoittaa osoitteesta hallitus ät as.fi.

Leevi Hormaluoma
Puheenjohtaja
Leevi Hormaluoma

Johtaa hallitusta ja sitä kautta koko killan toimintaa. Ota yhteyttä puheenjohtajaan, jos asiasi koskee kiltaa tai et tiedä keneen ottaa yhteyttä.

Juho Komulainen
Varapuheenjohtaja
Juho Komulainen

Avustaa puheenjohtajaa ja hoitaa sihteerin tehtäviä. Vastaa pöytäkirjojen tekemisestä hallituksen ja killan kokouksista sekä kiltaa koskevan materiaalin arkistoinnista huolehtimisesta.

Rafael Majaharju
Rahastonhoitaja
Rafael Majaharju

Huolehtii killan raha-asioista, kuten laskujen maksamisesta ja kirjanpidosta. Ota yhteyttä rahastonhoitajaan raha-asioissa.

Leena Jääskeläinen
Viestintämestari
Leena Jääskeläinen

Vastaa jäsenistön tiedottamisesta lähettämällä tiedotteita ja ylläpitämällä kalenteria. Viestintämestari pitää ajan tasalla myös killan sähköpostilistoja ja nettisivujen sisältöä. Ota yhteyttä viestintämestariin halutessasi tiedottaa killisteille jotakin.

Jenny Ruokolainen
Fuksikapteeni
Jenny Ruokolainen

Vastaa killan fuksikasvatuksesta ja -toiminnasta. Järjestää fuksitapahtumia killan, korkeakoulun sekä yliopiston muiden fuksikapteenien kanssa. Toimii esimerkkinä ja tukena fukseille. Työskentelee yhteistyössä ISOpomon kanssa.

Eero Huhtala
Fuksikapteeni
Eero Huhtala

Vastaa killan fuksikasvatuksesta ja -toiminnasta. Järjestää fuksitapahtumia killan, korkeakoulun sekä yliopiston muiden fuksikapteenien kanssa. Toimii esimerkkinä ja tukena fukseille. Työskentelee yhteistyössä ISOpomon kanssa.

Amr Abass
Master's and International Student Captain
Amr Abass

Vastaa killan kansainvälisten ja maisteriopiskelijoiden fuksikasvatuksesta ja -toiminnasta. Työskentelee yhteistyössä fuksikapteenien ja ISOpomon kanssa. Ota yhteyttä MISC:iin jos asiasi koskee kansainvälistä toimintaa.

Pessi Lyytikäinen
ISOpomo
Pessi Lyytikäinen

Organisoi ISOhenkilöiden rekryämisen, koulutuksen ja yleisen toiminnan. Työskentelee yhteistyössä fuksikapteenien kanssa.

Leila Lavonen
Isäntä
Leila Lavonen

Järjestää yhdessä Emännän kanssa kiltalaisille mitä moninaisimpia tapahtumia ja huolehtii elintarvikkeiden välittämisestä killistien vatsalaukkuihin. Organisoi huvitoimikunnan toimintaa ja kehittää killan tapahtumakulttuuria. Ota yhteyttä IE:hen, jos asiasi koskee killan tapahtumia.

Eeva Järvenpää
Emäntä
Eeva Järvenpää

Järjestää yhdessä Isännän kanssa kiltalaisille mitä moninaisimpia tapahtumia ja huolehtii elintarvikkeiden välittämisestä killistien vatsalaukkuihin. Organisoi huvitoimikunnan toimintaa ja kehittää killan tapahtumakulttuuria. Ota yhteyttä IE:hen, jos asiasi koskee killan tapahtumia.

Mikhail Romanov
Opintomestari
Mikhail Romanov

Ylläpitää yhteyttä koulun henkilökuntaan, pitää itsensä tietoisena tutkinto-ohjelmassa tapahtuvista muutoksista ja vastaa kiltalaisten edunvalvonnasta. Johtaa killan opintotoimikuntaa. Opintomestariin voi ottaa yhteyttä opintoihin liittyvissä asioissa.

Akseli Pihlajamaa
Yrityssuhdevastaava
Akseli Pihlajamaa

Vastaa killan suhteista yrityksiin ja excursioiden järjestämisestä. Organisoi killan mainosmyyntiä sekä kehittää killan mainetta ja kunniaa yritysten silmissä. Johtaa killan yrityssuhdetoimikuntaa. Ota yhteyttä yrityssuhdemestariin, jos asiasi liittyy yrityssuhteisiin.

Elina Leiniö
Kulttuurimestari
Elina Leiniö

Pitää yllä killan vanhoja ulkosuhteita sekä luo uusia. Johtaa kulttuuritoimikuntaa ja järjestää sen jäsenten kanssa killale kulttuuritapahtumia. Tykkää pitää yhteyttä moneen eri tahoon ja hengailla myös muun kuin violetin väristen ihmisten kanssa. Ota yhteyttä kulttuurimestariin, jos asiasi liittyy kulttuuriasioihin.