Häirintä­tilanteet

Häirintätilanneohje

Yleistä

Kilta määrittelee häirinnän AS:n Code of Conductin eli eettisen ohjesäännön pykälissä 1 ja 2, ja avaa näitä pykäliä yhdenvertaisuussuunnitelmassa. Code of Conduct koskee jokaista killan yhteisössä toimivaa henkilöä. Kaikki killan tapahtumiin osallistuvat henkilöt luetaan osaksi killan yhteisöä.

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ei hyväksy häirintää missään muodossa. Kilta kehittyy jatkuvasti ja sen tärkein tehtävä on taata jäsenilleen turvallinen ja tervetullut olo kaikissa killan tapahtumissa sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan tai mihinkään muuhun ominaisuuteen katsomatta.

Kaikki häirintäyhdyshenkilöille ilmoitetut tapaukset käsitellään asianomaisen ehdoin ja CoC:n määrittelemin toimin. AS:n häirintäyhdyshenkilöt ovat sitoutuneet toimimaan häirintätapauksissa luottamuksellisesti sekä kaikkia osapuolia kunnioittaen. Häirintäyhdyshenkilö ei jaa mitään tietoja tai ryhdy toimenpiteisiin ilman häirintää kokeneen suostumusta. Keskenään häirintäyhdyshenkilöt voivat keskustella vain ja ainoastaan häirintää kokeneiden suostumuksella. CoC:ssa on määritelty, mitä toimenpiteitä kilta voi tehdä, kun olet tehnyt ilmoituksen häirintätilanteesta härylle.

Kaikissa killan tapahtumissa vastuu on tapahtuman järjestäjällä, mutta häirintään puuttuminen ja turvallinen ympäristö on jokaisen kiltalaisen ja tapahtumaan osallistuvan vastuulla. Tapauksien puitteissa tähdätään harkittuihin ja matalan profiilin toimenpiteisiin, jotta häirintätapausten käsittely pysyy luottamuksellisena ja lähtökohtaisesti vain osallisten välisenä.

Miten toimia häirintätilanteissa

Toiminta 101:

 • 1: Mikäli koet sen tilanteessa mahdolliseksi, puhu häiritsijälle ja pyydä heidän lopettavan. Hätätapauksessa soita 112.
 • 2: Ilmoita tapahtuman järjestäjälle/kenelle tahansa häirintäyhdyshenkilölle
 • 3: Keskustele tapahtuman järjestäjän/häirintäyhdyshenkilön kanssa tilanteesta ja pyri tukemaan heidän toimintaansa ja kuuntelemaan heidän pyyntöjään tilanteen hoitamiseksi

Miten ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön

Häirintäyhdyshenkilöt ovat vapaaehtoisia killan toimijoita, samalla tavalla kuin toimihenkilöt. He eivät ole ammattilaisia tai saa palkkaa tehtävästä. On siis tärkeää, että kunnioitat heidän pyyntöjään siitä, miten asiaa käsitellään. He saattavat esimerkiksi pyytää sinua ottamaan yhteyttä toiseen häryyn, mikäli heillä ei jostain syystä ole resursseja käsitellä tapausta. Häryt myös monesti saattavat pyytää lupaa käsitellä tapausta toisten häryjen, vastuuhäryn, tai esimerkiksi killan hallituksen jäsenen kanssa, riippuen siitä, minkä he kokevat asialliseksi juuri siinä tilanteessa. Sinun ei tarvitse myöntää tähän lupaa, mutta tämä voi helpottaa suuresti häirintäyhdyshenkilön työtaakkaa ja tapauksen käsittelyä.

Häryt pyrkivät vastaamaan yhteydenottoihin mahdollisimman nopeasti, mutta eivät välttämättä voi reagoida välittömästi.

Häirintäyhdyshenkilöt vastaavat mielellään kysymyksiin CoC:sta ja erilaista toimintatavoista killasta, mikäli ne eivät ole täysin selkeitä. Voit lähettää kysymyksiä heille, vaikka sinulla ei olisi raportoitavaa häirintätapausta. Voit ottaa yhteyttä myös anonyymillä lomakkeella.

Killan jäsenelle häirintätilanteessa

 • Häirintä ei ole sitä kokeneen vika ja sen kanssa ei tarvitse jäädä yksin. On tärkeää, että tapahtuneet häirintätapaukset tulevat häirintäyhdyshenkilöiden tietoisuuteen.
 • Jos joudut itse häirinnän kohteeksi tai havaitset häirintää, pyri ilmaisemaan häiritsijälle, että haluat hänen lopettavan.
 • On aina parempi puuttua tilanteeseen kuin katsoa sivusta, vaikkei olisikaan varma, mikä on juuri oikea tapa. Mikäli et halua puuttua yksin, voit hyvin tehdä sen yhdessä kaverin kanssa.
 • Jos havaitset häirintää tapahtumassa, voit ottaa jo tapahtuman aikana yhteyttä tapahtuman järjestäjään tai mahdollisesti paikalla olevaan häirintäyhdyshenkilöön. Järjestäjä voi auttaa tilanteen selvittämisessä.
 • Voit ilmoittaa häirintätapauksesta myös anonyymin lomakkeen kautta. Lomakkeen vastauksia käsittelevät killan häirintäyhdyshenkilöt ja lomakkeeseen voi joko jättää oman nimensä tai pysyä nimettömänä.
 • Voit aina ottaa yhteyttä killan tai AYY:n häirintäyhdyshenkilöihin. Voit tehdä yhteydenoton, vaikka et olisi varma onko kohtaamasi tilanne häirintää.
 • Tilanteen vaatiessa jatkoselvitystä varten kannattaa säilyttää esimerkiksi tapahtuneeseen liittyvät sosiaalisen median keskustelut. Niiden jakaminen yleisesti ei kuitenkaan ole suotavaa.
 • Mikäli häirintätapaus täyttää rikoksen tunnusmerkit, ota yhteyttä poliisiin.
 • Jos saat kritiikkiä omasta toiminnastasi, suhtaudu siihen rakentavasti.

Muuta

Vastuuhäirintäyhdyshenkilön tehtävä on härynä toimimisen lisäksi toimia häirintäyhdyshenkilöiden ryhmän vetäjänä. Häneen voi ottaa yhteyttä samalla tavalla kuin muihinkin häryihin.

Vuonna 2023 häirintäyhdystoimintaa mukana kehittämässä ovat vastuuhäirintäyhdyshenkilön ja häirintäyhdyshenkilöiden lisäksi killan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Tämä tarkoittaa toimintatapojen kehittämistä, kommunikaatiolinkkinä toimimista AS:n hallituksen ja häryjen välillä, ja säännöllistä yhteydenpitoa härytoiminnan toimivuudesta. Heihin saat halutessasi yhteyden sähköpostitse: puheenjohtaja@as.fi / varapuheenjohtaja@as.fi.