Tietosuoja­seloste: Ilmomasiina

Automaatio- ja systeemitekniikan killan Ilmomasiinan tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laatimispäivämäärä 24.5.2018

Sisällysluettelo

1. Rekisterin pitäjä

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry (myöhemmin “Kilta“)

PL 15500 00076 Aalto

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Hallituksen rahastonhoitaja rahastonhoitaja@as.fi

3. Rekisterin nimi

Automaatio- ja systeemitekniikan killan Ilmomasiina

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään tapahtumien ja tilausten organisointiin, sekä anonyymiin tilastointiin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot henkilöistä

Rekisterin sisältämät tiedot vaihtelevat ilmoittautumisen luonteen mukaisesti. Yleisimpiä kerättyjä tietoja voivat olla:

  • Nimi
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero

Muita tietoja voidaan kerätä tarpeiden mukaan

6. Rekisterin tietolähteet

Tietolähteenä toimivat ilmoittautumisen yhteydessä kerätyt tiedot.

7. Tietojen luovutus

Tietoja käytetään kunkin ilmoittautumisen tarpeiden mukaisesti. Tietoja käsittelee Killan hallitus ja muut taphtumajärjestäjät. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille tahoille jos kyseisen tapahtuman järjestäminen sitä vaatii.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään Killan palvelimella, johon on fyysinen pääsy Killan hallituksella ja ASkitoimikunnalla. Tietoihin pääsyä on rajattu palvelimen käyttäjäoikeuksilla.

9. Tietojen tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on Killan Ilmomasiinassa ja vaatia korjauksia virheellisiin tietoihin. Pyynnön voi tehdä kirjallisena Killalle. Pyyntö tulee allekirjoittaa henkilökohtaisesti. Pyynnön voi tehdä myös käymällä henkilökohtaisesti Killan kiltahuoneella ja esittämällä pyyntönsä hallituksen edustajalle. Oikeuttaan käyttävän on tällöin kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Rekisterin tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään kunnes ilmoittautumiseen liittyvät talous-asiat ja tilastointi ovat suoritettu.