Haalari­ohjesääntö

Automaatio- ja systeemitekniikan killan haalariohjesääntö

Sisällysluettelo

1 § Ulkomuoto

Automaatio- ja systeemitekniikan killan haalarin tulee olla violetti mustalla vasemmalla hihalla, jossa on valkoinen tasku, sekä vaaleansininen oikea reisitasku. Violetin värikoodina käytetään L: 30 a: 21 b: -35 tai lähintä mahdollista, ja vaaleansinisen värikoodina L: 57 a: -31 b: -12 tai lähintä mahdollista. Haalareiden selässä on Automaatio- ja systeemitekniikan killan logo, jota ympäröi yläpuolella teksti “Automaatio- ja systeemitekniikan kilta” ja alapuolella “Aalto-yliopisto”. Vasempaan rintataskuun, vasemman hihan taskuun tai oikeaan reisitaskuun ei paineta mainosta.

2 § Muutokset haalareihin

Mahdolliset muutokset edellä mainittuihin piirteisiin tulee hyväksyttää kiltakokouksessa. Tämä sisältää myös haalarin tai sen osan värin muutoksen pois lukien kertaluonteiset muutokset, esimerkiksi yksittäinen tasku sponsorimainoksen takia. 1§ ja 2§ eivät koske ennen haalariohjesäännön hyväksymistä tilattuja haalareita tai oman henkilökohtaisen haalarin muokkaamista.

3 § Haalarin käyttö

Haalaria tai sen osaa toisessa haalarissa käyttävä henkilö edustaa Automaatio- ja systeemitekniikan kiltaa ja koko teekkariyhteisöä ja siksi haalariin pukeutuneen tulee käyttäytyä siten, ettei loukkaa kyseisten tahojen arvoja tai tuota niille häpeää. Törkeästä ohjesäännön rikkomisesta voi hallitus harkintansa mukaan määrätä kyseiselle henkilölle sanktion.

4 §

Niistä asioista, joista säännöissä ei ole määrätty, päättää killan hallitus.Tämä haalariohjesääntö on vahvistettu Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n kokouksessa 20.7.2021 ja se on tullut voimaan välittömästi.