Sijoitus­ohjesääntö

Automaatio- ja systeemitekniikan killan sijoitusohjesääntö

1 § Tarkoitus

Sijoitusten ensisijainen tarkoitus on ylläpitää killan varallisuutta sekä tukea killan tarkoituksenmukaista toimintaa. Killan sijoitusvarallisuutta kasvatetaan ensisijaisesti tilikauden voitosta. Ajatus ohjesäännön taustalla on kannustaa kiltaa keräämään varojaan ensisijaisesti omaan yleishyödylliseen toimintaansa, eikä sijoitustoimintaan. Toinen kantava ajatus ohjesäännön taustalla on mahdollisesti syntyneen voiton ohjaaminen toimintaan, jossa varallisuuden arvo ei laske tai mahdollisesti kasvaa. Killan sijoituksia tulee hoitaa tämän ohjesäännön mukaan. Sijoitustoiminnan uudelleenohjaaminen tulee tehdä tätä ohjesääntöä muokkaamalla. Ohjesääntö on pyritty muotoilemaan tavalla, ettei sijoitustoiminnan harjoittamisesta syntyisi rasitetta killan varainhoidolle.

2 § Sijoitussuunnitelma

Salkku tulisi koostua kolmesta osasta, jotka ovat kukin noin ⅓ salkun markkina-arvosta.

  1. Laaja indeksirahasto (esim. MSCI World, MSCI USA tai S&P 500 indekseihin sijoittava rahasto)
  2. ESG indeksirahasto tai muu pienikuluinen vastuullisesti sijoittava rahasto
  3. Kiinteistörahasto (REIT)

Killan käytössä olevalla sijoitusalustalla säilytettävät sijoitetut varat allokoidaan seuraavasti:

  • 10 – 50% (suositus 33%) on sijoitettu “Lyxor MSCI World LUX UCITS ETF” ticker: X010 tai vastaavaan rahastoon
  • 10 – 50% (suositus 33%) on sijoitettu “UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc” ticker: SEAC tai vastaavaan rahastoon
  • 10 – 50% (suositus 33%) on sijoitettu SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)” ticker: SPYJ tai vastaavaan rahastoon.

3 § Toiminta

Sijoitus tehdään sen jälkeen kun päättyneen toimikauden toimijoiden vastuunvapaus on myönnetty, eli yleensä vuosikokouksen jälkeen. Tällöin tiedetään kuluneen vuoden taloustilanne ja voidaan ehdottaa kiltakokoukselle sopivaa sijoitettavaa summaa. Sijoitusvarallisuutta kerrytetään sijoittamalla 20-90% aiemman tilikauden voitosta. Voitosta sijoittaessa alijäämäisinä vuosina ei myöskään synny velvoitetta sijoittaa killan varallisuutta. Hallituksen rahastonhoitaja on taho, joka ehdottaa voitosta sijoitettavaa summan ja sijoitusaikataulun. Sijoitusvastaava toimii neuvonantajana ehdotuksessa. Kiltakokous päättää sijoitettavan summan hallituksen esityksen pohjalta. Hallituksen kokouksen päättäessä asiasta, on seuraavalle kiltakokoukselle tehtävä selvitys sijoitettavasta summasta. Kilta voi käyttää vuosittaisen osinkovirran killan projekteihin ja hankkeisiin. Kiltakokouksen hyväksyntä tarvitaan osakkeiden ja rahasto-osuuksien likvidoimiseen (myymiseen), pois lukien salkun tasapainoituksen ohessa tehtävät myynnit. Sijoitusvastaavalla ei ole taloudellista vastuuta killassa. Mikäli killassa ei ole sijoitusvastaavaa, voi rahastonhoitaja hoitaa kaikki tässä asiakirjassa sijoitusvastaavalle osoitetut tehtävät..

4 § Muutos

Niistä asioista, joista näissä säännöissä ei ole määrätty, päättää killan hallitus. Näitä sääntöjä voi kiltakokous muuttaa kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä.