Automaatio- ja systeemitekniikan kilta (AS) on ainejärjestö Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun Automaatio- ja informaatioteknologian opiskelijoille.

Kilta tarjoaa jäsenistölleen vuoden aikana lukuisia tapahtumia liittyen paitsi opinnoista rentoutumiseen, myös valmistumisen jälkeen tarvittavan tietotaidon ja pätevyyden kartuttamiseen - parhaimmissa projekteissa tietysti molemmat puolet ovat yhtä aikaa edustettuina! Excursiot ja yritysyhteistyö kiinnostavat niin vasta tekniikan opintonsa aloittaneita kuin työelämään siirtyviä ja opintonsa päättäviä jäseniämme. Tärkeitä kontaktifoorumeita opiskelijoiden ja alan yritysten välillä on myös vuosittain järjestettävät UraTikAS- ja Yritysbrunssirekrytointitapahtumat.

Pidettyjä tapoja saada yritykselle näkyvyyttä ovat olleet yrityslogo opiskelijoiden ylpeydellä kantamissa violeteissa haalareissa, kiltahuoneen kaltaisten tilojen tarvehankintojen tukeminen ja tapahtumiin, kuten sitseille tai vuosijuhla Stimulaatioon, osallistuminen.

Yrityssuhdemestarimme ylläpitämällä rekrytointisähköpostilistallamme tavoitat kätevästi killan motivoituneet työ- tai diplomityöpaikkaa etsivät opiskelijat.

Yhteistyöasioista ja niihin liittyvistä kysymyksistä vastaa yrityssuhdemestari: yrityssuhdemestari@as.fi.