Vaalit ovat ohi. 31.10.2019 vaalikokouksessa valitut:

Hallitus

Puheenjohtaja: Severi Casserly
Sihteeri: Jaakko Majuri
Rahastonhoitaja: Ville Eronen
Phuksikapteeni: Lassi Ihalainen
Opintomestari: Akseli Konttas
Isäntä: Vesta Kulomaa
Emäntä: Alex Korpela
Kulttuurimestari: Juhana Kekoni
Viestintämestari: Niina Tapanainen
Yrityssuhdevastaava: Jyri Kolu
International Student Captain: Mikko Hokkanen

Phuksitoimikunta:

ISOpomo: Emil Huttunen
SuurPhuksikapteeni: Ville Kauhanen
Tosi ISOpomo: Ella Koivula
Senior International Student Captain: Ilene Blanco

Kultainen toimitus:

Kultainen päätoimittaja: Jan Juvonen

Lukkaritoimikunta

Lukkarimestari: Karolina Itäinen

Ulkoexcutoimikunta

Ulkoexcumestari: Jaakko Majuri

Toimikuntien ulkopuolella

Oltermanni: Ville Kyrki
Toiminnantarkastaja: Titta Saari, Jan juvonen
Varatoiminnantarkastaja: Karolina Itäinen, Niilo Metsänen


The elections are now over. On 31.10.2018 election meeting the following were elected:

The board:

Chairman: Severi Casserly
Secretary: Jaakko Majuri
Treasurer: Ville Eronen
Freshman Captain: Lassi Ihalainen
Master of Studies: Akseli Konttas
Host: Vesta Kulomaa
Hostess: Alex Korpela
Master of Culture: Juhana Kekoni
Viestintämestari: Niina Tapanainen
Head of Corporate Relations: Jyri Kolu
International Student Captain: Mikko Hokkanen

Freshman Commitee:

Tutor Boss: Emil Huttunen
Great Freshman Captain: Ville Kauhanen
Uncle Tutor Boss: Ella Koivula
Senior International Student Captain: Ilene Blanco

Golden tomato:

Golden Editor-in-Chief: Jan Juvonen

Sexton Committee:

Sexton Master: Karolina Itäinen

Committee of Foreign Excursions:

Master of Foreign Excursions: Jaakko Majuri

Outside committees

Alderman: Ville Kyrki
Inspector: Titta Saari, Jan juvonen
Vice-Inspector: Karolina Itäinen, Niilo Metsänen