Vaalit ovat ohi. Vuodelle 2020 valitut toimijat ovat:

Hallitus

Puheenjohtaja: Niina Tapanainen
Sihteeri: Antti Regelin
Rahastonhoitaja: Akseli Konttas
Phuksikapteeni: Leia Nummisalo
Opintomestari: Emil Huttunen
Isäntä: Emma Riikonen Kulomaa
Emäntä: Helena Kaisanlahti
Kulttuurimestari: Sakari Ropponen
Viestintämestari: Jyri Kolu
Yrityssuhdevastaava: Matias Vapola
International Student Captain: Henri Toivola

Phuksitoimikunta:

ISOpomo: Tiia-Maria Hyvönen
SuurPhuksikapteeni: Lassi Ihalainen
Tosi ISOpomo: Emil Huttunen
Senior International Student Captain: Mikko Hokkanen

Kultainen toimitus:

Kultainen päätoimittaja: Kaisa Hynynen

Lukkaritoimikunta

Lukkarimestari: Mikko Hokkanen

Stigutoimikunta

Stigulantti: Lassi Ihalainen, Alex Korpela

Stimulaatiotoimikunta

Stimulantti: Mari Pulkkinen

Toimikuntien ulkopuolella

Oltermanni: Ville Kyrki
Toiminnantarkastaja: Titta Saari, Taavi Oja
Varatoiminnantarkastaja: Lassi Ihalainen, Ville Eronen


The elections are now over. Following persons have been chosen for the year 2020:

The board:

Chairman: Niina Tapanainen
Secretary: Antti Regelin
Treasurer: Akseli Konttas
Freshman Captain: Leia Nummisalo
Master of Studies: Emil Huttunen
Host: Emma Riikonen
Hostess: Helena Kaisanlahti
Master of Culture: Sakari Ropponen
Master of Communications: Jyri Kolu
Head of Corporate Relations: Matias Vapola
International Student Captain: Henri Toivola

Freshman Commitee:

Tutor Boss: Tiia-Maria Hyvönen
Great Freshman Captain: Lassi Ihalainen
Uncle Tutor Boss: Emil Huttunen
Senior International Student Captain: Mikko Hokkanen

Golden tomato:

Golden Editor-in-Chief: Kaisa Hynynen

Sexton Committee:

Sexton Master: Mikko Hokkanen

Stigulation committee

Stigulant: Alex Korpela, Lassi Ihalainen

Stimulation committee

Stimulant: Mari Pulkkinen

Outside committees

Alderman: Ville Kyrki
Inspector: Titta Saari, Taavi Oja
Vice-Inspector: Lassi Ihalainen, Ville Eronen