Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry
KOKOUSKUTSU
20.7.2021

Automaatio- ja systeemitekniikan killan hallitus kutsuu koolle ylimääräisen kiltakokouksen tiistaina 20.7. klo 17:30 alkaen. Kokous pidetään etäkokouksena. Kokouksen fyysinen paikka on Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n kiltahuone, Maarintie 8, 02150 Espoo.

Etäosallistuminen vaatii Zoom-yhteyden kokoukseen sekä tunnistautumisen videoyhteyden kautta kokouksen alussa. Linkki Zoom-kokoukseen tulee saataville Automaatio- ja systeemitekniikan killan Telegram-tiedotuskanavalle ennen kokousta.

Kokouksessa käsitellään esitykset killan ohjesääntöjen muutoksista sekä killan yhdenvertaisuussuunnitelma. Esitykset koskevat haalariohjesääntöä, merkkiohjesääntöä, lippuohjesääntöä sekä excursio-ohjesääntöä. Muutosehdotukset ja yhdenvertaisuussuunnitelma ovat liitteenä kokouskutsussa, ja voimassa olevat säännöt löytyvät listattuna täältä (killan verkkosivulta virallisuudet osio).

Kiltalaisilla on mahdollisuus keskustella muutosesityksestä killan hallinnoimalla AivanVirallinen-Telegram-kanavalla ennen kokousta. Osasta muutosehdotuksista on ollut mahdollista keskustella jo ennen kokouskutsun lähettämistä.

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n kiltakokous ESITYSLISTA 20.7.2021

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Ilmoitusasiat
 6. Killan excursio-ohjesäännön muuttaminen
 7. Killan palkitsemisohjesäännön muuttaminen
 8. Killan merkkiohjesäännön uuden palkitsemismuodon nimen päättäminen
 9. Killan haalariohjesäännön muuttaminen
 10. Killan lippuohjesäännön muuttaminen
 11. Killan yhdenvertaisuussuunnitelman käsittely
 12. Muut esille tulevat asiat
 13. Kokouksen päättäminen

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n hallituksen puolesta Espoossa 13.7.2021

Antti Regelin

Puheenjohtaja