Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry
KOKOUSKUTSU 2.3.2021

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 2.3.2021 klo 15:00 alkaen. Kokous pidetään etäkokouksena lain 677/2020 nojalla. Kokouksen fyysinen paikka on Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n kiltahuone, Maarintie 8, 02150 Espoo. Kokoukseen kaikkiin kohtiin voi osallistua etänä. Etäosallistuminen vaatii Zoom-yhteyden kokoukseen sekä tunnistautumisen videoyhteyden kautta kokouksen alussa. Linkki Zoom-kokoukseen tulee saataville Automaatio- ja systeemitekniikan killan Telegram-tiedotuskanavalle ennen kokousta.

Killan telegram tiedotuskanavan linkki: https://t.me/automit Killan foorumin linkki: https://forum.as.fi/

Kokouksessa käsitellään killan säännöissä käsiteltäviksi määritellyt asiat:

Toimintakertomus edelliseltä vuodelta

Tuloslaskelma ja tase liitetietoineen

Toiminnantarkastajien lausunto

Tilinpäätöksen hyväksyminen

Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle

Hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle

Killan varsinaisten jäsenten ja ulkojäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavaksi lukuvuodeksi

Kokouksen esityslista on ohessa. — Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n vuosikokous 2021 ESITYSLISTA 2.3.2021

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Ilmoitusasiat
 6. Vuoden 2020 toimintakertomus
 7. Vuoden 2020 tilikertomus ja tilinpäätös
  • Toiminnantarkastajien lausunto vuodesta 2020
  • Tilinpäätöksen hyväksyminen
 8. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 tilivelvollisille
  • Vastuuvapaudesta päättäminen
 9. Killan toimintasuunnitelma vuodelle 2021
 10. Killan talousarvio vuodelle 2021
 11. Muut esille tulevat asiat
  • Ponnet
 12. Kokouksen päättäminen

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n hallituksen puolesta,

Antti Regelin, Puheenjohtaja Espoossa 23.2.2021