Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry
KOKOUSKUTSU
30.7.2020

Automaatio- ja systeemitekniikan killan hallitus kutsuu koolle ylimääräisen kiltakokouksen torstaina 30.7. klo 18 alkaen. Kokous pidetään AYY:n Takkakabinetissa, osoitteessa Jämeräntaival 3A, 02150 Espoo. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä. Etäosallistuminen vaatii Zoom-yhteyden kokoukseen sekä tunnistautumisen videoyhteyden kautta kokouksen alussa. Linkki Zoom-kokoukseen tulee saataville Automaatio- ja systeemitekniikan killan Telegram-tiedotuskanavalle ennen kokousta.

Automaatio- ja systeemitekniikan killan hallitus toi viime kokouksessa ilmi tarpeen killan haalarien ulkoasun päivittämisestä sekä samalla haalariohjesäännön muuttamisesta. Nykyinen Comic Sansilla kirjoitettu ”Aivan Sama” ei hallituksen mielestä vastaa killan nykyistä ilmettä tai brändiä, johon tulevaisuudessa pyritään. Tämän takia hallitus ehdottaa kyseisen kohdan ”— sekä tämän yläpuolelle teksti “AIVAN SAMA” Comic Sans MS-fontilla” poistamista haalariohjesäännöstä.

Kokouksessa käsitellään hallituksen esitys killan haalariohjesäännön muutoksesta.

Kiltalaisilla on mahdollisuus keskustella muutosesityksestä killan hallinnoimalla AivanVirallinen-Telegram-kanavalla ennen kokousta.


Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n kiltakokous
ESITYSLISTA 30.7.2020

Kokouksen avaus
Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Ilmoitusasiat
Killan haalariohjesäännön muuttaminen
Muut esille tulevat asiat
Kokouksen päättäminen


Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n hallitus
Espoossa 16.7.2020