2019 vaalikokouksessa valitut

Hallitus

Puheenjohtaja: Niina Tapanainen
Sihteeri: Antti Regelin
Rahastonhoitaja: Akseli Konttas
Phuksikapteeni: Leia Nummisalo
Opintomestari: Emil Huttunen
Isäntä: Emma Riikonen
Emäntä: Helena Kaisanlahti
Kulttuurimestari: Sakari Ropponen
Viestintämestari: Jyri Kolu
Yrityssuhdevastaava: Matias Vapola
International Student Captain: Henri Toivola

Phuksitoimikunta

ISOpomo: Tiia-Maria Hyvönen
SuurPhuksikapteeni: Lassi Ihalainen
Tosi ISOpomo: Emil Huttunen
Senior International Student Captain: Mikko Hokkanen

Kultainen toimitus

Kultainen päätoimittaja: Kaisa Hynynen

Lukkaritoimikunta

Lukkarimestari: Mikko Hokkanen

Stimulaatiotoimikunta

Stimulantti: Mari Pulkkinen

Stigutoimikunta

Stigulantti: Lassi Ihalainen, Alex Korpela

Toimikuntien ulkopuolella

Oltermanni: Ville Kyrki
Toiminnantarkastaja: Titta Saari, Taavi Oja
Varatoiminnantarkastaja: Ville Eronen, Lassi Ihalainen


In 2019 election meeting the following persons were elected:

The board

Chairman: Niina Tapanainen
Secretary: Antti Regelin
Treasurer: Akseli Konttas
Freshman Captain: Leia Nummisalo
Master of Studies: Emil Huttunen
Host: Emma Riikonen
Hostess: Helena Kaisanlahti
Master of Culture: Sakari Ropponen
Master of Communications: Jyri Kolu
Head of Corporate Relations: Matias Vapola
International Student Captain: Henri Toivola

Freshman Commitee

Tutor Boss: Tiia-Maria Hyvönen
Great Freshman Captain: Lassi Ihalainen
Uncle Tutor Boss: Emil Huttunen
Senior International Student Captain: Mikko Hokkanen

Golden tomato

Golden Editor-in-Chief: Kaisa Hynynen

Sexton Committee

Sexton Master: Mikko Hokkanen

Stimulation committee

Stimulant: Mari Pulkkinen

Stigulation committee

Stigulant: Alex Korpela, Lassi Ihalainen

Outside committees

Alderman: Ville Kyrki
Inspector: Titta Saari, Taavi Oja
Vice-Inspector: Lassi Ihalainen, Ville Eronen