AS:n yhdenvertaisuusselvitys

Otaniemessä on pitkän aikaa puhuttanut yhdenvertaisuus niin kiltojen sisällä kuin ulkopuolellakin. Automaatio- ja systeemitekniikan kilta haluaa selvittää, millaisena kiltalaiset kokevat killan ja sen ilmapiirin sekä kuinka paljon häirintää tai häiritsevää käytöstä esiintyy.

Kysely vie jonkin aikaa, mutta vastaukset ovat erittäin tärkeitä killalle. Kysymyksiä ja palautetta kyselystä voi lähettää osoitteeseen yhdenvertaisuus@as.fi

Kyselyyn voi osallistua osoitteessa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTrYwAZELhnpZQMS4N0-z8N_NVA12-V4enYMkyTbMlVz6OWA/viewform.

Edit: Yhdenvertaisuuskysely on tältä osin suljettu. Kyselyn tulokset käydään läpi vaalikokouksessa 18.10.