Asetu ehdokkaaksi edustajistovaaleihin 2019

Kiltalainen, nyt on mahdollisuutesi vaikuttaa ylioppilaskuntasi tulevaisuuteen! Edustajistovaalien ehdokasasettelu on auki vielä reilun viikon ajan. Ehdokasasettelu päättyy 2.10.2019 klo 12.

Edustajiston jäsenenä pääset osaksi AYY:n päätöksentekoprosessia. Pääset ajamaan Aallon opiskelijoiden etua, päättämään ylioppilaskuntaa koskevista asioista ja samalla kehittämään omaa osaamistasi. Edustajisto päättää AYY:n suuret päälinjat, strategiset tavoitteet, linjat ja mielipiteet. Näihin kuuluvat muun muassa ylioppilaskunnan strategia, arvot, säännöt, talousarviot, linjapaperit sekä konsernitasolla jopa 17 miljoonan euron budjetti toimintaa ohjaavalla tasolla. Edustajiston työ koostuu sekä edustajiston kokouksista (noin kerran kuukaudessa) että kokousten ulkopuolella tehdystä edustajistotyöstä (kokousmateriaaliin perehtyminen, työpajat ja muu valmistelutyöhön vaikuttaminen). Lue lisää vaaleista ja lähde ehdolle: https://ayy.fi/fi/edustajistovaalit.

ELEC-killat ovat perustaneet keskenään yhteisen vaaliliiton Voltin edustajistovaaleihin. Voltti on Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelijoista koostuva ainejärjestöliitto, jonka ovat perustaneet yhdessä AS, Inkubio ja SIK. Voltille tärkeää ylioppilaskunnassa on toimiva Aalto-yhteisö, joka muodostuu kaikkien alojen opiskelijoista. Tärkeä osa tätä on teekkarius, jonka tulee näkyä ja kuulua AYY:n piirissä. Lisää tietoa Voltista, vaaleista ja kuinka asettua ehdolle löydät osoitteesta https://voltti.ayy.fi.

Mikäli sinua askarruttaa mikään liittyen vaaleihin ja vaaliliitto Volttiin, älä epäröi olla yhteydessä Voltin vaalipäällikköön Elias Hirvoseen (tg: @aatto94) tai kiltasi puheenjohtajaan: AS Severi Casserly (tg: @SeveriCasserly). Voit myös aina kysyä lähimmältä isoltasi tai muulta kiltawanhalta.