Arvoisa aASi, aASihenkinen tai muuten eläimellinen yksilö,

Sinut on kutsuttu osallistumaan AS:n perinteikkäiseen laulukilpailuun. Kun Sinä, kunnioitettu lyyrikko, olet Arwowaltaisen Raadin tarkan, tuomitsevan sekä juomitsevan katseen alla tähän uljaaseen kilpaan osallistuva, tulee sinun mielessäsi visusti pitää ja tarkkaan säilyttää seuraavat asiat:

AS:n Laulukilpailun säännöt

 1. Kilpailussa on neljä sarjaa: AS-, Aalto-, Wapaa- ja International-sarja.
 2. AS-sarjaan lähetetyn kappaleen täytyy jollakin henkisellä tai fyysisellä tavalla koskettaa, tai jopa suorastaan olla osa rakasta violettia kiltaamme.
 3. Aalto-sarjaan osallistuva kappale saa liittyä mihin tahansa aaltolaisuuteen liittyvään asiaan.
 4. Wapaaseen sarjaan osallistuvan kappaleen pitää olla tulkittavissa lauluksi. Wapaan sarjan kappaleiden ei tarvitse noudattaa sääntöjen kohtia 9-10.
 5. International-sarja on kuten Wapaa sarja, mutta kaikki sarjaan osallistuvat kappaleet tulee sanoittaa englanniksi.
 6. Kilpailuun saa osallistua kuka tahansa riittävän lauluhenkinen opiskelija tahi joku muu akateeminen henkilö, joka itsensä sydämessään riittävän aASiksi tuntee.
 7. Kilpailuun saa osallistua niin monella lyriikan taidonnäytteellä kuin haluaa, ja niin moneen sarjaan kuin mahdollista, joskin kukin kappale saa osallistua vain yhteen sarjaan kerrallaan.
 8. Sarjojen voittajat ja muut pistesijat päättää Automaatio- ja Systeemitekniikan killan kulttuuri- ja liikuntatoimikunnan asettama Arwowaltainen Raati suuressa wiisaudessaan kilpailun henkeen sopivalla tavalla. Raadin jäsenet ovat kuitenkin jäävejä osallistumaan itse tähän kilpailuun.

 9. Laulujen sanoitusten pitää olla sellaisen melodian päälle tehty, ettei siitä ole vielä enemmän tahi vähemmän tunnettua teekkarimaista laulua kirjoitettu.
 10. Kilpailulaulut eivät saa olla ennen esitettyjä, toisilta varastettuja tahi muuten viekkaudella ja vääryydellä kirjoitettuja. Vilpistä seuraa Arwowaltaisen Raadin säätelemä, mitä ankarin rangaistus.

 11. Kaikkien laulujen tulee olla hyvällä teekkarihengellä sanoitettuja ja pilke silmäkulmassa tehtyjä. Mikäli rienaavia, mauttomia tai jopa liiaksi maustettuja kappaleita esiintyy, määrätään laulun kirjoittaja Arwowaltaisen Raadin tuomitsevan katseen alla esittämään tämä teoksensa wapunaattona Helsingin tuomiokirkon ylimmällä portaalla alasti.

Kaikki runolliset tuotoksesi lähettänet sähkö-, pullo- tahi muulla sopivaksi näkemälläsi postilla osoitteeseen laulukilpailu@as.fi. Laulukilpailu sulkeutuu AS:n laulusaunan jälkeen, perjantaina 5.4.2019. Liitäthän mukaan lyriikan mestariteoksen lisäksi oman nimesi, yhteystietosi, vuosikurssisi, sarjan mihin kappaleesi ilmoittautuu sekä mielellään esimerkin kappaleesta, jonka päälle lurittelusi on sanoitettu. Kilpailun voittajat julkistetaan AS:n Wappusitseillä perjantaina 19.4.2019.