Ulkoexcukysely on avattu!

Ulkoexcutoimikunta haluaa nyt kysyä kiltalaisten mielipiteitä ja ajatuksia ulkoexcun suunnitteluun liittyen. Ennen kuin suunnitelmia lyödään lukkoon, toimikunta haluaa luodata kiltalaisten odotuksia matkaan liittyen.

Vastausaikaa on vähän yli viikko, Helmikuun alkuun asti. Nyt jos koskaan on aika vaikuttaa siihen, millainen ulkoexcu AS:llä järjestetään. Ota siis osaa ja avaa sanainen arkkusi kyselyä varten!

https://goo.gl/forms/7tyw34c9tCKVED843