Perustieteiden korkeakoulun akateemisen komitean 30.10.2018 kokouksessa on tehty päätös Computer, Communication and Information Sciences -maisteriohjelman pääaineen Signal, Speech and Language Processing (SSLP) lakkauttamisesta 1.8.2020 alkaen.

Opiskelijat, joiden henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) ko. pääaine on vahvistettu 31.7.2020 mennessä, voivat valmistua opintosuunnitelmansa mukaisesti. Pääaineen valitseminen ei ole enää mahdollista 31.7.2020 jälkeen.

Lisätietoja antaa CCIS-ohjelman suunnittelija Eeva Halonen, etunimi.sukunimi@aalto.fi.


With the decision by the Academic committee of the School of Science on 30.10.2018 the Major Signal, Speech and Language Processing (SSLP) of the Master’s programme in Computer, Communication and Information Sciences, has been discontinued from 1.8.2020 onwards.

Students, who have chosen this major and confirmed it in their personal study plan (HOPS) by 31.7.2020, can graduate according to their study plan. After 31.7.2020 the major is no longer available.

For further information please contact planning officer Eeva Halonen, firstname.lastname@aalto.fi.