Toimarivirkoihin haku

Toimarivirkoihin haku on auki 11.11. asti, lisätietoa hakemisesta ja toimikunnista löytyy TÄÄLTÄ

31.10.2019 vaalikokouksessa valitut:

Hallitus

Puheenjohtaja: Severi Casserly
Sihteeri: Jaakko Majuri
Rahastonhoitaja: Ville Eronen
Phuksikapteeni: Lassi Ihalainen
Opintomestari: Akseli Konttas
Isäntä: Vesta Kulomaa
Emäntä: Alex Korpela
Kulttuurimestari: Juhana Kekoni
Viestintämestari: Niina Tapanainen
Yrityssuhdevastaava: Jyri Kolu
International Student Captain: Mikko Hokkanen

Phuksitoimikunta:

ISOpomo: Emil Huttunen
SuurPhuksikapteeni: Ville Kauhanen
Tosi ISOpomo: Ella Koivula
Senior International Student Captain: Ilene Blanco

Kultainen toimitus:

Kultainen päätoimittaja: Jan Juvonen

Lukkaritoimikunta

Lukkarimestari: Karolina Itäinen

Ulkoexcutoimikunta

Ulkoexcumestari: Jaakko Majuri

Toimikuntien ulkopuolella

Oltermanni: Ville Kyrki
Toiminnantarkastaja: Titta Saari, Jan juvonen
Varatoiminnantarkastaja: Karolina Itäinen, Niilo Metsänen


Applying for official positions

The application period is still open till 11.11. More information about applying and committees can be found HERE.

On 31.10.2018 election meeting the following were elected:

The board:

Chairman: Severi Casserly
Secretary: Jaakko Majuri
Treasurer: Ville Eronen
Freshman Captain: Lassi Ihalainen
Master of Studies: Akseli Konttas
Host: Vesta Kulomaa
Hostess: Alex Korpela
Master of Culture: Juhana Kekoni
Viestintämestari: Niina Tapanainen
Head of Corporate Relations: Jyri Kolu
International Student Captain: Mikko Hokkanen

Freshman Commitee:

Tutor Boss: Emil Huttunen
Great Freshman Captain: Ville Kauhanen
Uncle Tutor Boss: Ella Koivula
Senior International Student Captain: Ilene Blanco

Golden tomato:

Golden Editor-in-Chief: Jan Juvonen

Sexton Committee:

Sexton Master: Karolina Itäinen

Committee of Foreign Excursions:

Master of Foreign Excursions: Jaakko Majuri

Outside committees:

Alderman: Ville Kyrki
Inspector: Titta Saari, Jan juvonen
Vice-Inspector: Karolina Itäinen, Niilo Metsänen