Haluatko valtaa, verkostoja ja asiantuntemusta?

Hae TEKiin opiskelijavaikuttajaksi eli Hallopediksi 15.11.2018 mennessä! Hallopedit edustavat opiskelijoita TEKin valiokunnissa ja hallituksessa sekä tekkiläisiä Akavan opiskelijoiden valtuuskunnassa.

Tehtävässäsi pääset vaikuttamaan asioihin ja muodostamaan tulevaisuutesi kannalta erittäin arvokkaita verkostoja. Pääset myös mukaan TEKin Halloped-koulutukseen, Teekkariseminaariin, Saimaa-ilmiöön sekä Glögijuhlaan.

Opiskelijaedustajat nimitetään vuodeksi kerrallaan. Kokouksia on noin 6-10 kertaa vuodessa ja Hallopedien tehtävä on pitää opiskelijoiden ääntä kuuluvilla kokouksissa ja kertoa kokouksissa tehdyistä päätöksistä muille Hallopedeille.

Hakukelpoisia ovat kaikki TEKin opiskelijajäsenet ja aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä ei vaadita. Kokemusta tärkeämpää on innostus ja motivaatio tulla mukaan toimintaan, vaikuttaa asioihin sekä oppia uutta.

Lisätietoa ja linkki hakulomakkeeseen: https://www.tek.fi/opiskelijavaikuttajaksi


TEK is looking for student representatives

TEK’s student representatives represent students in TEK’s committees and TEK in Akava’s student delegations. The language used in committees and delegations is Finnish. Please apply latest 15.11.2018.

As a student representative you can influence and create valuable networks. You will also be invited to TEK’s Halloped training, Teekkariseminaari, Saimaa-ilmiö and and TEK’s Glögijuhla.

Student representatives are appointed for one year at a time. There will be about 6-10 meetings per year. Student representatives’ mission is to bring students’ voice in meetings and to share information with other Hallopeds.

All TEK student members are eligible to apply and no previous experience is required. More important than experience is that you are motivated to engage in activities, influence, and learn new things.

For more information in Finnish: https://www.tek.fi/opiskelijavaikuttajaksi