Pitäisikö yliopiston muuttua? Hae hallinnon opiskelijaedustajaksi! Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit ovat tavallisia opiskelijoita, jotka osallistuvat yliopiston päätöksentekoon ja kehittämiseen. Opiskelija on oman opiskelun ja opetuksen arjen paras asiantuntija. Avoimia paikkoja on yli 250. Ylioppilaskunta valitsee hallopedit yhden kalenterivuoden kaudeksi ja hakea voivat kaikki ylioppilaskunnan jäsenet. Haku on avoinna 31.10.-3.12.2018.

Opiskelijaedustajia on koulutusohjelmissa, laitoksissa, kouluissa ja yliopiston keskushallinnossa. Toimielimiä ovat akateemisten asiain komiteat, koulutusneuvostot sekä erilaiset toimikunnat. Ylioppilaskunta, hallopedvastaavat ja järjestöjen opintovastaavat tukevat vaikuttamistyötä. Virallinen hakuilmoitus ja lista paikoista vuodelle 2019: https://ayy.fi/blog/2018/10/29/ayy-hakee-hallinnon-opiskelijaedustajia-vuodelle-2019/

Ylioppilaskunnan halloped-ohjesääntö: https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=12615832&preview=/12615832/12386353/Halloped_ohjesaanto.pdf

Lisätietoa voit kysyä: laura.luoto(a)ayy.fi tai minna.makitalo(a)ayy.fi


Should the University change? Apply to Student representative in administration!

Student representatives in administration, or Hallopeds, are regular students who participate in the decision-making and development of the University. Students are the best experts on their own studying and the everyday of teaching. There are more than 250 posts up for grabs. The Student

Union appoints the Hallopeds for a one-calendar-year term, and all members of the Student Union are eligible to apply. The application is open on 31 Oct–3 Dec 2018.

There are student representatives in the degree programmes, departments, schools and the University’s central administration. The organs include the academic affairs committees, educational councils and various other committees. The Student Union, the persons in charge of Hallopeds and the organisations’ persons in charge of studies will support the advocacy work.

The official call for applications and a list of positions for 2019: https://ayy.fi/en/blog/2018/10/29/ayy-is-looking-for-student-representatives-for-2019/

The Student Union’s Halloped regulations: https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?pageId=12615832&preview=/12615832/17268748/Halloped_ohjesaanto_EN.pdf

For further information, contact laura.luoto(a)ayy.fi or minna.makitalo(a)ayy.fi.