Toimikunnat ja -henkilöt ovat killan työvoima, joka järjestää tapahtumia tai muuten pitää killan koossa.

Fuksitoimikunta

ISOpomo

Tiia-Maria Hyvönen

Tosi ISOpomo

Emil Huttunen

SuurPhuksikapteeni

Lassi Ihalainen

Senior International Student Captain

Mikko Hokkanen

DSD Captain

Verneri Hirvonen

DSDaddy

Arttu Rintala

Opintotoimikunta

Automaatti

Veeti Kahilainen

Informaatti

Akseli Konttas

Maisteri-informaatti

Ville Eronen

DSDeetti

Verneri Hirvonen

Abisintti

Ville Eronen

TEKSAS Ranger

Arttu Pohja

Kulttuuri- ja liikuntatoimikunta

Kulttuurikisälli

Joonas Törmälä

Juhani Lehto

Pelaaja

Aku Heinonen

Marko Koskinen

Jäykkäranne

Leo Talsta

Seniilisihteeri

Titta Saari

Liikkuja

Timo Polvinen

Matias Varonen

Katariina Tuovinen

Huvitoimikunta

Hattivatti

Veera Ihalainen

Sampo Saloriutta

Ville Strengell

Jenna Kerkkänen

Marcell Berta

Niilo Heinonen

Jimi Oksman

Lassi Ihalainen

Sannina Honkaharju

Lotta Makkonen

Meri Hilden

Helmi Takala

Meri Hiipakka

Arttu Pahta

Eljas Almusa

Olli-Pekka Pennanen

Zhibin Yan

Tapani Pärssinen

Juomanlaskija

Timo Polvinen

Kultainen toimitus

Kultainen päätoimittaja

Kaisa Hynynen

Kultainen toimittaja

Sanna Halmkrona

Jan Juvonen

Onni Lampi

Juuso Mikkonen

Riikka Nousiainen

Petteri Nummela

Arttu Rintala

Noora Salminen

Lukkaritoimikunta

Lukkarimestari

Mikko Hokkanen

Lukkari

Ville-Eemeli Kovanen

Matias Vapola

Juuso Määttä

Arttu Rintala

Karolina Itäinen

Timo Polvinen

Kalle Rantala

Jyri Kolu

Jenna Kerkkänen

Leo Talsta

ASkitoimikunta

ASkimestari

Ismo Hammer

ASkivahti

Tuomas Rislakki

Leevi Häikiö

Yrityssuhdetoimikunta

Excursiovastaava

Meri Hilden

Yrityssuhdekisälli

Jimi Oksman

Jussi Routila

Kalle Rantala

Antonia Eneh

Emil Demirtas

Meri Hiipakka

Lotta Makkonen

Ville Eronen

Antti Regelin

Yrityssuhdeneuvonantaja

Jyri Kolu

rrrRankkavastaava

Riikka Nousiainen

Sanna Halmkrona

Mediatoimikunta

Graafikko

Veera Ihalainen

Taavi Oja

Dokumentoija

Vesta Kulomaa

Johan Sarpoma

Zhibin Yan

Somevastaava

Hyung Jun Chang

Helena Kaisanlahti

Emil Demirtas

Marcell Berta

Antti Regelin

Veera Ihalainen

Säätötoimikunta

Säätömestari

Severi Casserly

Stimulaatio-toimikunta

Stimulantti

Mari Pulkkinen

Depressantti

Eetu Suominen

Matias Mäki-Leppilampi

Vesta Kulomaa

Alex Korpela

Laulukirjatoimikunta

Puheenjohtaja

Roope Pääkkönen

Toimittaja

Karolina Itäinen

Arttu Rintala

Jenna Kerkkänen

Leo Talsta

Kalle Rantala

Visuaalinen ilme

Veera Ihalainen

Stigutoimikunta

Stigulantti

Lassi Ihalainen

Alex Korpela

Stiguäbäj

Niilo Metsänen

Onni Lampi

Arttu Arponen

Roope Pääkkönen

Marko Koskinen

Helena Kaisanlahti

Emma Riikonen

Noora Salminen

Vesta Kulomaa

Toimikuntien ulkopuolelta

Toiminnantarkastaja

Taavi Oja

Titta Saari

Varatoiminnantarkastaja

Ville Eronen

Lassi Ihalainen

Oltermanni

Ville Kyrki