Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n lippuohjesääntö

Tällä ohjesäännöllä määrätään Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n (jatkossa kilta) virallisesta lipusta ja sen käytöstä.

1§ Lippu

Killan virallisen lipun pohjaväri on violetti ja sen keskellä on kuva killan hopeisesta ansiomerkistä. Lipun ulommaisessa alakulmassa on killan perustamisvuosi 1998, myös hopeanvärisenä. Lipun leveyden suhde korkeuteen on 25/18. Merkin halkaisijan suhde lipun korkeuteen on 20/27.

Killan kokous voi hyväksyä myös edustuslipun. Edustuslippua voidaan käyttää kiltaa edustettaessa erilaisissa tilaisuuksissa. Edustuslipun tulee erota selvästi killan virallisesta lipusta.

2§ Lipun käyttö

Killan lippua käytetään killan juhlatilaisuuksissa. Lippua voidaan lisäksi käyttää muissakin lipun arvolle sopivissa juhlavissa tilaisuuksissa, jolloin päätöksen käytöstä tekee killan hallitus. Lippua käytetään tämän lippuohjesäännön mukaisesti.

3§ Lipun kantaminen

Lippua kannetaan aina sen omassa tangossa. Lippua seuraa kahden (2) killan jäsenen lippuvartio, kun lippua kannetaan ilman suojusta.

4§ Kunnianosoitukset

Lippu tekee kunniaa valtionpäämiehelle, Suomen lipulle, kansallislaululle, vainajille sekä Polyteknikkojen marssille siten, että se hitaasti lasketaan 45 asteen kulmaan ja välittömästi tervehdyksen jälkeen nostetaan takaisin ylös.

5§ Lipunkantaja ja lippuvartio

Lipunkantajan ja -vartion varahenkilöineen tulee olla killan jäseniä, ja heidät nimittää killan hallitus.

Lipunkantaja ja lippuvartiossa olevat henkilöt käyttävät aina mahdollisuuksien mukaan teekkarilakkia ja heidän tulee olla asiallisesti pukeutuneita.

6§ Säilytys ja hoito

Lipun säilytyksestä ja hoidosta vastaa killan puheenjohtaja.

7§ Lipun poistaminen käytöstä

Käytöstä poistettava lippu hävitetään polttamalla etanolilla kostutettuna.Tämä lippuohjesääntö on vahvistettu Automaatio- ja systeemitekniikan kilta ry:n kokouksessa 20.7.2021 ja se on tullut voimaan välittömästi.