Yliopiston hallinnossa on yliopistolain mukaisesti oltava myös opiskelijoiden edustajia. Hallinnon opiskelijaedustajat (ns. hallopedit) ovat tavallisia opiskelijoita, jotka osallistuvat yliopiston akateemisten asiain komiteoiden, koulutusneuvostojen sekä erilaisten toimikuntien ja työryhmien toimintaan.

Näissä toimielimissä käsitellään mm. tutkinto-ohjelmien sisältöä, jatkotutkintojen hyväksymiseen liittyviä asioita, virkojen täyttämistä ja rahoitusta. Koulutusneuvostot myös virallisesti myöntävät tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoja. Lisäksi on erilaisia toimikuntia, jotka käsittelevät esimerkiksi opetuksen laatuun ja kansainvälistymiseen liittyviä asioita.

Hallopedit 2018

Ilene Blanco

Ville Eronen

Sanna Halmkrona

Karolina Itäinen

Ville Kauhanen

Ville Piesala

Santeri Salmijärvi

Aku Viitanen

Hallopedit 2017

Titta Saari

Ilkka Malassu

Noora Salminen

Santeri Salmijärvi