Hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa hallitusvirka@as.fi. Koko hallituksen tavoittaa sähköpostiosoitteesta hallitus ät as.fi.

Puheenjohtaja

Niina Tapanainen

puheenjohtaja
050 331 4314
@niinainen
Johtaa hallitusta ja sitä kautta koko killan toimintaa. Ota yhteyttä puheenjohtajaan, jos asiasi koskee kiltaa tai et tiedä keneen ottaa yhteyttä.

Rahastonhoitaja

Akseli Konttas

rahastonhoitaja
040 076 5799
@Aakee
Huolehtii killan raha-asioista, kuten laskujen maksamisesta ja kirjanpidosta. Ota yhteyttä rahastonhoitajaan raha-asioissa.

Sihteeri

Antti Regelin

sihteeri
040 543 6679
@Rekkuhoi
Vastaa pöytäkirjojen tekemisestä hallituksen ja killan kokouksista. Sihteerin vastuulla on myös jäsenrekisterin ylläpitäminen sekä kiltaa koskevan materiaalin arkistoinnista huolehtiminen. Ota yhteyttä sihteeriin jäsenmaksuihin liittyvissä asioissa.

Viestintämestari

Jyri Kolu

viestintamestari
050 301 0757
@jjkolu
Vastaa jäsenistön tiedottamisesta lähettämällä tiedotteita ja ylläpitämällä kalenteria. Viestintämestari pitää ajan tasalla myös killan sähköpostilistoja ja nettisivujen sisältöä. Ota yhteyttä viestintämestariin halutessasi tiedottaa killisteille jotakin.

Fuksikapteeni

Leia Nummisalo

phuksikapteeni
050 572 4080
@phuksikapteeni
Vastaa killan fuksikasvatuksesta ja -toiminnasta. Järjestää fuksitapahtumia killan, korkeakoulun sekä yliopiston muiden fuksikapteenien kanssa. Toimii esimerkkinä ja tukena fukseille. Työskentelee yhteistyössä ISOpomon kanssa.

International Student Captain

Henri Toivola

isc
040 820 6771
@ISCofAS
Vastaa killan kansainvälisten opiskelijoiden fuksikasvatuksesta ja -toiminnasta. Työskentelee yhteistyössä fuksikapteenin kanssa. Ota yhteyttä ISC:hen jos asiasi koskee kansainvälistä toimintaa

Isäntä

Emma Riikonen

ie
045 132 2458
@emmariik
Järjestää yhdessä Emännän kanssa kiltalaisille mitä moninaisimpia tapahtumia ja huolehtii elintarvikkeiden välittämisestä killistien vatsalaukkuihin. Organisoi huvitoimikunnan toimintaa ja kehittää killan tapahtumakulttuuria. Ota yhteyttä IE:hen, jos asiasi koskee killan tapahtumia.

Emäntä

Helena Kaisanlahti

ie
050 414 5670
@Hulina
Järjestää yhdessä Isännän kanssa kiltalaisille mitä moninaisimpia tapahtumia ja huolehtii elintarvikkeiden välittämisestä killistien vatsalaukkuihin. Organisoi huvitoimikunnan toimintaa ja kehittää killan tapahtumakulttuuria. Ota yhteyttä IE:hen, jos asiasi koskee killan tapahtumia.

Opintomestari

Emil Huttunen

opintomestari
050 550 1071
@Yeetmil
Ylläpitää yhteyttä koulun henkilökuntaan, pitää itsensä tietoisena tutkinto-ohjelmassa tapahtuvista muutoksista ja vastaa kiltalaisten edunvalvonnasta. Johtaa killan opintotoimikuntaa. Opintomestariin voi ottaa yhteyttä opintoihin liittyvissä asioissa.

Yrityssuhdevastaava

Matias Vapola

yrityssuhdevastaava
045 232 6632
@M4tuV
Vastaa killan suhteista yrityksiin ja excursioiden järjestämisestä. Organisoi killan mainosmyyntiä sekä kehittää killan mainetta ja kunniaa yritysten silmissä. Johtaa killan yrityssuhdetoimikuntaa. Ota yhteyttä yrityssuhdemestariin, jos asiasi liittyy yrityssuhteisiin.

Kulttuurimestari

Sakari Ropponen

kulttuurimestari
045 691 6550
@Kulttuurimestari
Pitää yllä killan vanhoja ulkosuhteita sekä luo uusia. Johtaa kulttuuri- ja liikuntatoimikuntaa ja järjestää sen jäsenten kanssa killalle esim. kulttuuritapahtumia ja lajikokeiluja. Tykkää pitää yhteyttä moneen eri tahoon ja hengailla myös muun kuin violetin väristen ihmisten kanssa. Ota yhteyttä kulttuurimestariin, jos asiasi liittyy kulttuuriasioihin.