Hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa hallitusvirka@as.fi. Koko hallituksen tavoittaa sähköpostiosoitteesta hallitus ät as.fi.

Puheenjohtaja

Aku Viitanen

puheenjohtaja
050 581 2974
@Kuukuna
Johtaa hallitusta ja sitä kautta koko killan toimintaa. Ota yhteyttä puheenjohtajaan, jos asiasi koskee kiltaa tai et tiedä keneen ottaa yhteyttä.

Rahastonhoitaja

Karolina Itäinen

rahastonhoitaja
050 533 3073
@Itainek
Huolehtii killan raha-asioista, kuten laskujen maksamisesta ja kirjanpidosta. Ota yhteyttä rahastonhoitajaan raha-asioissa.

Sihteeri

Jaakko Majuri

sihteeri
044 384 6528
@jmajuri
Vastaa pöytäkirjojen tekemisestä hallituksen ja killan kokouksista. Sihteerin vastuulla on myös jäsenrekisterin ylläpitäminen sekä kiltaa koskevan materiaalin arkistoinnista huolehtiminen. Ota yhteyttä sihteeriin jäsenmaksuihin liittyvissä asioissa.

Viestintämestari

Taavi Oja

viestintamestari
040 746 7402
@Mughur
Vastaa jäsenistön tiedottamisesta lähettämällä tiedotteita ja ylläpitämällä kalenteria. Viestintämestari pitää ajan tasalla myös killan sähköpostilistoja ja nettisivujen sisältöä. Ota yhteyttä viestintämestariin halutessasi tiedottaa killisteille jotakin.

Phuksikapteeni

Ville Kauhanen

phuksikapteeni
040 097 8840
@Phuksikapteeni
Vastaa killan phuksikasvatuksesta ja -toiminnasta. Järjestää phuksitapahtumia killan, korkeakoulun sekä yliopiston muiden fuksikapteenien kanssa. Toimii esimerkkinä ja tukena phukseille. Työskentelee yhteistyössä ISOpomon kanssa.

International Student Captain

Ilene Blanco

isc
040 559 0724
@iltsubee
Vastaa killan kansainvälisten opiskelijoiden phuksikasvatuksesta ja -toiminnasta. Työskentelee yhteistyössä phuksikapteenin kanssa. Ota yhteyttä ISC:hen jos asiasi koskee kansainvälistä toimintaa

Isäntä

Mari Pulkkinen

ie
040 760 9974
@maripulkkinen
Järjestää yhdessä Emännän kanssa kiltalaisille mitä moninaisimpia tapahtumia ja huolehtii elintarvikkeiden välittämisestä killistien vatsalaukkuihin. Organisoi huvitoimikunnan toimintaa ja kehittää killan tapahtumakulttuuria. Ota yhteyttä IE:hen, jos asiasi koskee killan tapahtumia.

Emäntä

Severi Casserly

ie
040 539 0739
@SeveriCasserly
Järjestää yhdessä Isännän kanssa kiltalaisille mitä moninaisimpia tapahtumia ja huolehtii elintarvikkeiden välittämisestä killistien vatsalaukkuihin. Organisoi huvitoimikunnan toimintaa ja kehittää killan tapahtumakulttuuria. Ota yhteyttä IE:hen, jos asiasi koskee killan tapahtumia.

Opintomestari

Ville Eronen

opintomestari
050 591 5112
@Eronen
Ylläpitää yhteyttä koulun henkilökuntaan, pitää itsensä tietoisena tutkinto-ohjelmassa tapahtuvista muutoksista ja vastaa kiltalaisten edunvalvonnasta. Johtaa killan opintotoimikuntaa. Opintomestariin voi ottaa yhteyttä opintoihin liittyvissä asioissa.

Yrityssuhdevastaava

Leo Matikainen

leo.matikainen
050 413 0406
@Matte50
Vastaa killan suhteista yrityksiin ja excursioiden järjestämisestä. Organisoi killan mainosmyyntiä sekä kehittää killan mainetta ja kunniaa yritysten silmissä. Johtaa killan yrityssuhdetoimikuntaa. Ota yhteyttä yrityssuhdemestariin, jos asiasi liittyy yrityssuhteisiin.

Kulttuurimestari

Arttu Rintala

kulttuurimestari
050 555 0870
@tuliankka
Pitää yllä killan vanhoja ulkosuhteita sekä luo uusia. Johtaa kulttuuri- ja liikuntatoimikuntaa ja järjestää sen jäsenten kanssa killalle esim. kulttuuritapahtumia ja lajikokeiluja. Tykkää pitää yhteyttä moneen eri tahoon ja hengailla myös muun kuin violetin väristen ihmisten kanssa. Ota yhteyttä kulttuurimestariin, jos asiasi liittyy kulttuuriasioihin.