Hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa hallitusvirka@as.fi. Koko hallituksen tavoittaa sähköpostiosoitteesta hallitus ät as.fi.

Puheenjohtaja

Severi Casserly

puheenjohtaja
040 539 0739
@SeveriCasserly
Johtaa hallitusta ja sitä kautta koko killan toimintaa. Ota yhteyttä puheenjohtajaan, jos asiasi koskee kiltaa tai et tiedä keneen ottaa yhteyttä.

Rahastonhoitaja

Ville Eronen

rahastonhoitaja
050 591 5112
@Eronen
Huolehtii killan raha-asioista, kuten laskujen maksamisesta ja kirjanpidosta. Ota yhteyttä rahastonhoitajaan raha-asioissa.

Sihteeri

Jaakko Majuri

sihteeri
@jmajuri
Vastaa pöytäkirjojen tekemisestä hallituksen ja killan kokouksista. Sihteerin vastuulla on myös jäsenrekisterin ylläpitäminen sekä kiltaa koskevan materiaalin arkistoinnista huolehtiminen. Ota yhteyttä sihteeriin jäsenmaksuihin liittyvissä asioissa.

Viestintämestari

Niina Tapanainen

viestintamestari
050 331 4314
@niinainen
Vastaa jäsenistön tiedottamisesta lähettämällä tiedotteita ja ylläpitämällä kalenteria. Viestintämestari pitää ajan tasalla myös killan sähköpostilistoja ja nettisivujen sisältöä. Ota yhteyttä viestintämestariin halutessasi tiedottaa killisteille jotakin.

Phuksikapteeni

Lassi Ihalainen

phuksikapteeni
050 494 9522
@phuksikapteeni
Vastaa killan phuksikasvatuksesta ja -toiminnasta. Järjestää phuksitapahtumia killan, korkeakoulun sekä yliopiston muiden fuksikapteenien kanssa. Toimii esimerkkinä ja tukena phukseille. Työskentelee yhteistyössä ISOpomon kanssa.

International Student Captain

Mikko Hokkanen

isc
@K4RHU
Vastaa killan kansainvälisten opiskelijoiden phuksikasvatuksesta ja -toiminnasta. Työskentelee yhteistyössä phuksikapteenin kanssa. Ota yhteyttä ISC:hen jos asiasi koskee kansainvälistä toimintaa

Isäntä

Vesta Kulomaa

ie
@vvesta
Järjestää yhdessä Emännän kanssa kiltalaisille mitä moninaisimpia tapahtumia ja huolehtii elintarvikkeiden välittämisestä killistien vatsalaukkuihin. Organisoi huvitoimikunnan toimintaa ja kehittää killan tapahtumakulttuuria. Ota yhteyttä IE:hen, jos asiasi koskee killan tapahtumia.

Emäntä

Alex Korpela

ie
@Allugaattori
Järjestää yhdessä Isännän kanssa kiltalaisille mitä moninaisimpia tapahtumia ja huolehtii elintarvikkeiden välittämisestä killistien vatsalaukkuihin. Organisoi huvitoimikunnan toimintaa ja kehittää killan tapahtumakulttuuria. Ota yhteyttä IE:hen, jos asiasi koskee killan tapahtumia.

Opintomestari

Akseli Konttas

opintomestari
@Aakee
Ylläpitää yhteyttä koulun henkilökuntaan, pitää itsensä tietoisena tutkinto-ohjelmassa tapahtuvista muutoksista ja vastaa kiltalaisten edunvalvonnasta. Johtaa killan opintotoimikuntaa. Opintomestariin voi ottaa yhteyttä opintoihin liittyvissä asioissa.

Yrityssuhdevastaava

Jyri Kolu

yrityssuhdevastaava
050 301 0757
@jjkolu
Vastaa killan suhteista yrityksiin ja excursioiden järjestämisestä. Organisoi killan mainosmyyntiä sekä kehittää killan mainetta ja kunniaa yritysten silmissä. Johtaa killan yrityssuhdetoimikuntaa. Ota yhteyttä yrityssuhdemestariin, jos asiasi liittyy yrityssuhteisiin.

Kulttuurimestari

Juhana Kekoni

Pitää yllä killan vanhoja ulkosuhteita sekä luo uusia. Johtaa kulttuuri- ja liikuntatoimikuntaa ja järjestää sen jäsenten kanssa killalle esim. kulttuuritapahtumia ja lajikokeiluja. Tykkää pitää yhteyttä moneen eri tahoon ja hengailla myös muun kuin violetin väristen ihmisten kanssa. Ota yhteyttä kulttuurimestariin, jos asiasi liittyy kulttuuriasioihin.