Hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa hallitusvirka@as.fi. Koko hallituksen tavoittaa sähköpostiosoitteesta hallitus ät as.fi.

Puheenjohtaja

Titta Saari

puheenjohtaja
050 413 9000
@tittzaa
Johtaa hallitusta ja sitä kautta koko killan toimintaa. Ota yhteyttä puheenjohtajaan, jos asiasi koskee kiltaa tai et tiedä keneen ottaa yhteyttä.

Rahastonhoitaja

Ilkka Malassu

rahastonhoitaja
050 495 3863
@ilboinen
Huolehtii killan raha-asioista, kuten laskujen maksamisesta ja kirjanpidosta. Ota yhteyttä rahastonhoitajaan raha-asioissa.

Sihteeri

Veikka Kähkönen

sihteeri
050 463 0996
@veikka
Vastaa pöytäkirjojen tekemisestä hallituksen ja killan kokouksista. Sihteerin vastuulla on myös jäsenrekisterin ylläpitäminen sekä kiltaa koskevan materiaalin arkistoinnista huolehtiminen. Ota yhteyttä sihteeriin jäsenmaksuihin liittyvissä asioissa.

Viestintämestari

Karolina Itäinen

viestintamestari
050 533 3073
@Itainek
Vastaa jäsenistön tiedottamisesta lähettämällä tiedotteita ja ylläpitämällä kalenteria. Viestintämestari pitää ajan tasalla myös killan sähköpostilistoja ja nettisivujen sisältöä. Ota yhteyttä viestintämestariin halutessasi tiedottaa killisteille jotakin.

Phuksikapteeni

Noora Salminen

phuksikapteeni
050 468 7157
@norsu
Vastaa killan phuksikasvatuksesta ja phuksitoiminnasta. Järjestää phuksitapahtumia killan, korkeakoulun sekä yliopiston muiden fuksikapteenien kanssa. Toimii esimerkkinä ja tukena phukseille. Phuksikapteeni työskentelee yhteistyössä ISOpomon kanssa. Ota yhteyttä phuksikapteeniin, jos olet hämmentynyt phuksi.

Isäntä

Sanna Halmkrona

ie
040 716 0933
@Sanzkii
Järjestää yhdessä Emännän kanssa kiltalaisille mitä moninaisimpia tapahtumia ja huolehtii elintarvikkeiden välittämisestä killistien vatsalaukkuihin. Organisoi huvitoimikunnan toimintaa ja kehittää killan tapahtumakulttuuria. Ota yhteyttä IE:hen, jos asiasi koskee killan tapahtumia.

Emäntä

Taru Virtanen

ie
040 768 5985
@tarude
Järjestää yhdessä Emännän kanssa kiltalaisille mitä moninaisimpia tapahtumia ja huolehtii elintarvikkeiden välittämisestä killistien vatsalaukkuihin. Organisoi huvitoimikunnan toimintaa ja kehittää killan tapahtumakulttuuria. Ota yhteyttä IE:hen, jos asiasi koskee killan tapahtumia.

Opintomestari

Santeri Salmijärvi

opintomestari
040 171 4947
@sndels
Ylläpitää yhteyttä koulun henkilökuntaan, pitää itsensä tietoisena tutkinto-ohjelmassa tapahtuvista muutoksista ja vastaa kiltalaisten edunvalvonnasta. Johtaa killan opintotoimikuntaa. Opintomestariin voi ottaa yhteyttä opintoihin liittyvissä asioissa.

Yrityssuhdemestari

Severi Casserly

yrityssuhdemestari
040 539 0739
@severicasserly
Vastaa killan suhteista yrityksiin ja excursioiden järjestämisestä. Organisoi killan mainosmyyntiä sekä kehittää killan mainetta ja kunniaa yritysten silmissä. Johtaa killan yrityssuhdetoimikuntaa. Ota yhteyttä yrityssuhdemestariin, jos asiasi liittyy yrityssuhteisiin.

Kulttuurimestari

Antti Mella

kulttuurimestari
040 834 8694
@Mellansuup
Pitää yllä killan vanhoja ulkosuhteita sekä luo uusia. Johtaa kulttuuri- ja liikuntatoimikuntaa ja järjestää sen jäsenten kanssa killalle esim. kulttuuritapahtumia ja lajikokeiluja. Tykkää pitää yhteyttä moneen eri tahoon ja hengailla myös muun kuin violetin väristen ihmisten kanssa. Ota yhteyttä kulttuurimestariin, jos asiasi liittyy kulttuuriasioihin.