Killan tarkoituksena on yhdistää Automaatio- ja informaatioteknologian opiskelijoita ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä, sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yliopistossa ja yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä, sekä kasvattaa heistä teekkari- ja ammatti-identiteetiltään vahvoja osaajia. Kilta toimii Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan AYY:n piirissä.