Killan tarkoituksena on yhdistää Automaatio- ja informaatioteknologian opiskelijoita ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä, sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yliopistossa ja yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä, sekä kasvattaa heistä teekkari- ja ammatti-identiteetiltään vahvoja osaajia. Kilta toimii Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan AYY:n piirissä.

Viestintä

Kilta käyttää useita eri viestintävälineitä killan sisäiseen viestintään. Merkittävimmät viestintäkanavat ovat:

  • Sähköpostilistat: Viikkotiedotteet ja muut viralliset tiedotteet lähetetään sähköpostilistoille. Killan yhteistyökumppanien rekryilmoitukset lähetetään erillisen rekrylistan kautta.
  • Telegram: Yleiset keskustelukanavat löytyvät Telegramista. Kanavia löytyy sekä yleistä keskustelua että erillisiä aihepiirejä, kuten opiskelua ja liikuntatoimintaa varten. Lisäksi virallista killan asioista keskustelua varten on erillinen AivanVirallinen -kanava.
  • Foorumi: Keskustelufoorumi löytyy osoitteesta forum.as.fi. Sitä käytetään nykyisin lähinnä viralliseen keskusteluun esimerkiksi kiltakokousten ja -vaalien yhteydessä.

Lisäksi ASkista löytyy ilmoitustaulu hallituksen tiedotteita varten sekä pyykkinaru julisteita varten. Linkit keskustelukanaville löytyvät viikkotiedotteista tai kysymällä viestintämestarilta.

Jos haluat saada viestisi killan tiedotukseen, ota yhteyttä viestintämestariin. Löydät hallituksen yhteystiedot sivun lopusta.

ASki

Kiltahuoneemme ASki sijaitsee TUAS-talon ensimmäisessä kerroksessa, kirjaston takaisen käytävän päässä. ASkin nimi juontaa juurensa killan alkuajoilta, kun kiltahuoneena oli pikkuinen huone Tietotalossa. Nykyiselle paikalleen ASki muutti TUAS-talon auetessa 2003. Avajaisia vietettiin vuosijuhlaviikolla 17.11.2003 ja nykyisin ASkin synttäreitä juhlitaan noihin aikoihin.

ASki on kiltalaisten olohuone, jossa voi paitsi kuluttaa aikaa luentojen välillä myös esimerkiksi pelata lauta- tai videopelejä ja lukea lehtiä. Tiedetään ASkissa joskus jonkun myös opiskelleen. ASkin pieni kioski palvelee kiltalaisia ja kiltahuoneelta saakin kahvin ja teen lisäksi purtavaa niin pieneen kuin suureenkin suolaisen ja makean nälkään.

ASkin toiminnasta, kaappien täytöstä ja yleisestä järjestyksestä vastaa ASkimestarin johdolla ASkivahdeista koostuva ASkitoimikunta. Toimikunta on oikea paikka ottaa yhteyttä, mikäli ASkiin liittyen on kehitysehdotuksia tai ongelmia. Yhteystiedot löytyvät toimikunnat-sivulta.

ASkissa on myös killan varastokomero, josta hallitus ja toimikunnan jäsenet voivat myydä esimerkiksi killan haalarimerkkejä ja historiikkeja.

Kultainen Tomaatti aka GT

Kultainen tomaatti eli GT on killan virallinen lehti, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa. Lehteen voivat kirjoittaa kaikki kiltalaiset, joten jos lehden tekeminen kiinnostaa, kannattaa ottaa yhteyttä Kultaiseen päätoimittajaan: gt@as.fi. Kultainen tomaatti juhlii tänä vuonna 17. juhlavuottaan.

Kiltalehdellä on omat verkkosivut osoitteessa http://gt.as.fi.

Hallitus

Hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa hallitusvirka@as.fi. Koko hallituksen tavoittaa sähköpostiosoitteesta hallitus (at) as.fi.

Puheenjohtaja

Meri Hiipakka

puheenjohtaja
+358 451239772
@Merisku
Johtaa hallitusta ja sitä kautta koko killan toimintaa. Ota yhteyttä puheenjohtajaan, jos asiasi koskee kiltaa tai et tiedä keneen ottaa yhteyttä.

Varapuheenjohtaja

Aino Valkama

varapuheenjohtaja
+358 445100902
@kuningasaino
Toimii puheenjohtajan työparina ja hoitaa sihteerin tehtäviä. Vastaa pöytäkirjojen tekemisestä hallituksen ja killan kokouksista, kiltaa koskevan materiaalin arkistoinnista ja kiltalaisten palkitsemisesta.

Rahastonhoitaja

Lucas Käldström

rahastonhoitaja
+358 458911847
@luxask
Huolehtii killan raha-asioista, kuten laskujen maksamisesta ja kirjanpidosta. Ota yhteyttä rahastonhoitajaan raha-asioissa.

Viestintämestari

Meri Hildén

viestintamestari
+358 505390911
@merinomainen
Vastaa jäsenistön tiedottamisesta lähettämällä tiedotteita ja ylläpitämällä kalenteria. Viestintämestari pitää ajan tasalla myös killan sähköpostilistoja ja nettisivujen sisältöä. Ota yhteyttä viestintämestariin halutessasi tiedottaa killisteille jotakin.

Fuksikapteeni

Joonas Törmälä

fuksikapteeni
+358 405690098
@miljoonas
Vastaa killan fuksikasvatuksesta ja -toiminnasta. Järjestää fuksitapahtumia killan, korkeakoulun sekä yliopiston muiden fuksikapteenien kanssa. Toimii esimerkkinä ja tukena fukseille. Työskentelee yhteistyössä ISOpomon kanssa.

Fuksikapteeni

Arttu Pahta

fuksikapteeni
+358 400581499
@arupto
Vastaa killan fuksikasvatuksesta ja -toiminnasta. Järjestää fuksitapahtumia killan, korkeakoulun sekä yliopiston muiden fuksikapteenien kanssa. Toimii esimerkkinä ja tukena fukseille. Työskentelee yhteistyössä ISOpomon kanssa.

Master and International Student Captain

Oskari Helosuo

misc
+358 404126758
@helosuo
Vastaa killan kansainvälisten ja maisteriopiskelijoiden fuksikasvatuksesta ja -toiminnasta. Työskentelee yhteistyössä fuksikapteenien ja ISOpomon kanssa. Ota yhteyttä MISC:iin jos asiasi koskee kansainvälistä toimintaa.

ISOpomo

Leevi Hormaluoma

isopomo
+358 400366690
@leevihormaluoma
Organisoi ISOhenkilöiden rekryämisen, koulutuksen ja yleisen toiminnan. Työskentelee yhteistyössä fuksikapteenien kanssa.

Isäntä

Kiira Metsoila

ie
+358 451373142
@Kiiraiitu
Järjestää yhdessä Emännän kanssa kiltalaisille mitä moninaisimpia tapahtumia ja huolehtii elintarvikkeiden välittämisestä killistien vatsalaukkuihin. Organisoi huvitoimikunnan toimintaa ja kehittää killan tapahtumakulttuuria. Ota yhteyttä IE:hen, jos asiasi koskee killan tapahtumia.

Emäntä

Jimi Oksman

ie
+358 451240250
@jimboksman
Järjestää yhdessä Isännän kanssa kiltalaisille mitä moninaisimpia tapahtumia ja huolehtii elintarvikkeiden välittämisestä killistien vatsalaukkuihin. Organisoi huvitoimikunnan toimintaa ja kehittää killan tapahtumakulttuuria. Ota yhteyttä IE:hen, jos asiasi koskee killan tapahtumia.

Opintomestari

Pinja Mäkeläinen

opintomestari
+358 451295527
@Pinjaatti
Ylläpitää yhteyttä koulun henkilökuntaan, pitää itsensä tietoisena tutkinto-ohjelmassa tapahtuvista muutoksista ja vastaa kiltalaisten edunvalvonnasta. Johtaa killan opintotoimikuntaa. Opintomestariin voi ottaa yhteyttä opintoihin liittyvissä asioissa.

Yrityssuhdevastaava

Roope Järvinen

yrityssuhdevastaava
+358 403584060
@roopej
Vastaa killan suhteista yrityksiin ja excursioiden järjestämisestä. Organisoi killan mainosmyyntiä sekä kehittää killan mainetta ja kunniaa yritysten silmissä. Johtaa killan yrityssuhdetoimikuntaa. Ota yhteyttä yrityssuhdemestariin, jos asiasi liittyy yrityssuhteisiin.

Kulttuurimestari

Juha Lehto

kulttuurimestari
+358 451105095
@juhaab
Pitää yllä killan vanhoja ulkosuhteita sekä luo uusia. Johtaa kulttuuritoimikuntaa ja järjestää sen jäsenten kanssa killale kulttuuritapahtumia. Tykkää pitää yhteyttä moneen eri tahoon ja hengailla myös muun kuin violetin väristen ihmisten kanssa. Ota yhteyttä kulttuurimestariin, jos asiasi liittyy kulttuuriasioihin.