Kiinnostaako, miten 5G, esineiden internet ja muut tietoliikenteen innovaatiot mullistavat maailmaa pöhisevien markkinointitermien takana? Tai miten automaatio ja robotiikka parantavat tehtaiden tuotantoa tai vievät raketteja kiertoradalle? Vai haluaisitko opiskella digitaalisten järjestelmien saloja aidosti kansainvälisessä ympäristössä? Olet saapunut oikeaan paikkaan! Tältä sivulta saat paljon tarpeellista tietoa opiskelemaan hakemisesta.​

Automaatio- ja systeemitekniikan killan alla on kolme erillistä hakukohdetta. ​

Edellämainituissa hakukohteissa opetuskielet ovat AR:llä ja IT:llä suomi ja DSD:llä englanti.​

Kaikista näistä pääaineista pääsee jatkamaan maisteriopintoihin ja valmistumaan diplomi-insinööriksi​.

Alta löydät kuvaukset kaikista pääaineista sekä alan opiskelijoiden haastatteluja.

Automaatio ja robotiikka

Kiinnostaako, miten teollisuuden robottikäsivarret ja automaatiojärjestelmät toimivat? Haluatko päästä koodaamaan lähelle rautaa? Automaation piirissä pääsee tutustumaan mm. tietokoneiden ja koneiden väliseen rajapintaan ja itseohjautuviin järjestelmiin. Opintojen loppuvaiheessa onkin mahdollista erikoistua automaatio-ohjelmistojen, tehdasautomaation sekä robotiikan lisäksi myös ns. älykkäisiin tuotteisiin tai vaikka yhdistellä alueita oman kiinnostuksen mukaan.

Antti Regelin

Antti Regelin

“Yksi unohtumaton kurssi oli ensimmäisen vuoden Sähköpaja-kurssi, jossa rakennetaan eri alojen opiskelijoista koostuvissa ryhmissä erilaisia sähköisiä laitteita. Kurssiprojektina rakensimme ryhmäni kanssa Bluetooth-yhteydellä toimivan minisähköauton.”

Lue koko artikkeli

Zachary Burda

Zachary Burda

”Haaveeni on kehittää robotteja, jotka voivat olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja suoriutua arkipäiväisistä askareista.”

Lue koko artikkeli

Informaatioteknologia

Verkkoon kytkettyjen laitteiden määrä kasvaa räjähdysmäisesti ja esineiden internet on kaikkien huulilla. IT-pääaineessa pääset tutustumaan, mitä trendikkäiden termien takana oikeasti tapahtuu! Saat kattavan pohjan tietoverkkojen tekniikasta, langattomasta tiedonsiirrosta, signaalin käsittelystä ja ohjelmoinnista. Opintojen loppuvaiheessa valittavanasi on useita suuntauksia perinteisemmistä tietoliikennesovellutuksista koneoppimiseen sekä signaalin, puheen ja kielen prosessointiin.

Niina Tapanainen

Niina Tapanainen

“Suosittelen alaa kenelle vain, joka tykkää ongelmanratkaisusta ja matikasta tai on kiinnostunut yhdistämään esimerkiksi humanistiset tieteet ja tekniikan.”

Lue koko artikkeli

Digital Systems and Design

Kiinnostaako kansainvälisyys ja mahdollisuus aloittaa opiskelu englanniksi jo kandivaiheessa? Digital Systems and Design on yksi Aallon uusista ja moderneista englanninkielisistä kandipääaineista. Tämän monipuolisen pääaineen opiskelijana pääset tutustumaan esimerkiksi tietoverkkoihin, koneoppimiseen, fotoniikkaan ja käyttäjäkokemuksen (UX) suunnitteluun. Opinnot mahdollistavat sulavan siirtymän moniin eri maisteripääaineisiin sähkö- ja tietotekniikan korkeakouluissa mm. datatieteen, nanoteknologian ja automaation aloille.

Veera Ihalainen

Veera Ihalainen

“Kävin englanninkielisen lukion ja halusin ehdottomasti jatkaa opiskelua englanniksi. Digitaalisuus ja innovaatiot kiinnostavat minua ja siksi halusin tekniikan alalle.”

Lue koko artikkeli

Johan Sarpoma

Johan Sarpoma

”Aalto-yliopisto on lähtökohtaisesti hyvä paikka kaikelle tekemiselle ja täällä on hyvät resurssit toteuttaa vaikka mitä!”

Lue koko artikkeli

Hakeminen

Automaatio ja robotiikka sekä Informaatioteknologia

Kaikkiin tekniikan alan hakukohteisiin kuten myös AR:lle ja IT:lle voit hakea jollain seuraavista tavoista​

  • Todistusvalinta: Opiskelupaikan voit saada pelkän ylioppilastodistuksen perusteella. Lisää tietoa eri aineiden pisteytyksestä, kynnysehdoista sekä vanhoista pääsyrajoista löydät DIA-yhteisvalinnan sivuilta​.

  • Valintakokeet: Opiskelupaikan voit saada osallistumalla valintakokeeseen, jossa mitataan matematiikan, fysiikan, kemian ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä. Matematiikasta tehtäviä on kolme ja fysiikasta, kemiasta ja ongelmanratkaisusta yhteensä kuusi joista kolmeen vastataan. Lisää tietoa valintakokeista löytyy DIA-yhteisvalinnan sivuilta​.

  • Avoin väylä: Opiskelupaikan voit saada myös avoimen yliopiston kautta suorittamalla riittävän määrän opintoja riittävin arvosanoin tietyn ajan sisällä. Lisää tietoa löydät avoimen yliopiston sivuilta.

Digital Systems and Design

Haku englanninkieliseen DSD-pääaineeseen, kuten muihinkin Aallon Bachelor’s Programme in Science and Technology –kandidaattiohjelmiin tapahtuu yhteishaun ensimmäisessä vaiheessa tammikuussa. Valinta englanninkielisiin tekniikan kandidaattiopintoihin tapahtuu joko SAT-testin tulosten tai ylioppilas-, IB-, EB- tai DIA-/RP-tutkinnon arvosanojen perusteella.

Lisää tietoa hakemisesta englanninkielisiin kandiohjelmiin löydät Aallon nettisivuilta ja opintopolusta. Huomioi, että haku DSD-ohjelmaan tapahtuu jo tammikuussa!

Opintojen rakenne

Yliopistossa kurssit koostuvat seuraavista osista:​

  • Luennot, eli normaalit luentotapahtumat, joissa luennoitsija jakaa tietämystään eteenpäin
  • Laskarit, eli laskuharjoitukset, joissa pähkäillään kurssitehtäviä yhdessä kurssiassistanttien kanssa​
  • Projektit, eli laajemmat yleensä ryhmässä tehtävät projektikokonaisuudet ja raportit​
  • Tentit, eli arkikielellä kokeet, joissa todistat osaamisesi sähköisesti tai paperilla​

Yliopiston kurssit jaetaan pakollisiin pääainekursseihin, vapaasti valittavaan sivuaineeseen ja muihin vapaasti valittaviin kursseihin, joten pääset rakentamaan itsellesi sopivan kokonaisuuden.​

Opintojen ensimmäiset 3 vuotta muodostavat kandidaatintutkinnon, jonka päätteeksi kirjoitetaan kandidaatintyö. Loput 2 vuotta opinnoista kuuluvat maisterivaiheeseen, josta diplomityön kautta valmistutaan diplomi-insinööriksi. Tästä voi kätevästi siirtyä työelämään tai jatkaa vielä tohtoriopintoihin, mikäli tutkimus ja akateeminen ura kiinnostavat enemmän.​

Tällä tulevaisuuden opiskelualalla työllistyminen opintojen jälkeen on lähes taattu. Monet opiskelijat hakeutuvatkin alan työpaikkoihin jo opintojensa aikana.​

Kandivaiheen yhteisiä peruskursseja

Ohjelmoinnin peruskurssi​

Mikäli ohjelmointi ei sinulle ole entuudestaan tuttua, pääset tutustumaan siihen heti opintojesi alkuun Pythonin tai Scalan parissa. Alussa lähdetään liikkeelle aivan alkeista, ja kurssin käytyäsi hallitset olio- ja funktionaalisen ohjelmoinnin perusasiat.

Sähköpaja​

Sähköpajakurssilla pääset rakentelemaan elektronisen laitteen ryhmäsi kanssa, ja opit perusteita mikrokontrollereista ja tuotekehityksestä.​

Mekaniikka​

Mekaniikan kurssilla pääset laajentamaan fysiikan osaamistasi sekä opit yhdistämään fysiikan ongelmia ja differentiaalilaskentaa.​

Signaalit ja järjestelmät​

Kurssilla opetellaan signaali- ja järjestelmäanalyysin perusteita, sekä sitä miten erilaisia suodattimia, muuntimia ja kuvausparametreja voidaan hyödyntää eri sovelluksissa.​

Esimerkkejä pääainekursseista

Robotiikka

Robotiikka on AR-pääaineen kurssi, jossa tutustutaan ja syvennytään robottien toimintaan sekä ohjelmoinnin että matematiikan tasolla.​

Säätötekniikka​

Säätötekniikka on AR-pääaineen kurssi, jossa syvennytään säätö- ja systeemiteorian alkeisiin, jotka muodostavatkin vahvan pohjan erilaisiin automaatiojärjestelmiin.​

Ohjelmistoradio

Ohjelmistoradio on IT-pääaineen kurssi, jossa opiskelijat pääsevät tutustumaan ohjelmistotasolla toimiviin langattomiin lähettimiin ja vastaanottimiin.​

Tietokoneverkot​

Tietokoneverkot on IT-pääaineen kurssi, jossa opiskelijat pääsevät opiskelemaan internetin perustalla toimivia teknologioita aina alhaisimmalta tasolta lähtien.​

Design thinking and Advanced prototyping

Kurssi on DSD-pääaineen kurssi, jossa tutustutaan lähemmin tuotekehityksen eri vaiheisiin ja siihen miten eri teknologioita voidaan tässä hyödyntää.​

Linkkejä

Jos haluat tutustua alan opintoihin vielä tarkemmin, löydät alta muutamia hyödyllisiä linkkejä: